PN-EN IEC 61400-50:2023-06 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 50: Pomiar wiatru -- Przegląd

Zakres

W serii IEC 61400 odniesiono się do wymagań technicznych wytwarzania energii wiatrowej do punktu przyłączenia (przyłącza) z systemem sieci użytku publicznego. Seria norm IEC 61400-50 składa się z podzbioru norm, w których podano wymagania dotyczące wyposażenia i metody do stosowania w pomiarach wiatru.
Pomiary wiatru są wymagane jako dane wejściowe do różnych badań i analiz określonych w innych przypadkach stosowania norm serii IEC 61400 (np. parametry energetyczne, ocena źródła, pomiar hałasu). Jako że inne normy definiują użycie pomiaru wiatru, seria IEC 61400- 50 zawiera takie wymagania dotyczące pomiaru wiatru, które nie zależą od przypadku stosowania. Celem jest zapewnienie, że pomiary wiatru i ocena niepewności dla tych pomiarów są przeprowadzane jednolicie dla całego przemysłu wiatrowego oraz że pomiary wiatru są przeprowadzane w taki sposób, że niepewności można określać ilościowo i te niepewności są w akceptowalnym zakresie.
W niniejszym dokumencie określono ogólne wprowadzenie dla opcji, które są dostępne dla pomiaru wiatru, które dalej uszczegółowiono w innych częściach serii IEC 61400-50.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61400-50:2023-06 - wersja angielska
Tytuł Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 50: Pomiar wiatru -- Przegląd
Data publikacji 12-06-2023
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 137, Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
Wprowadza EN IEC 61400-50:2022 [IDT], IEC 61400-50:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61400-12-2:2013-12 - wersja angielska, PN-EN 61400-12-2:2013-12/AC:2016-12 - wersja angielska, PN-EN 61400-12-1:2017-07/AC:2020-06 - wersja angielska, PN-EN 61400-12-1:2017-07/AC:2020-02 - wersja angielska, PN-EN 61400-12-1:2017-07 - wersja angielska, PN-EN 61400-12-1:2017-07/AC:2021-07 - wersja angielska
ICS 27.180