PN-ENV 13999-4:2003 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13999-4:2007 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Kleje -- Szybka metoda pomiaru emisji z klejów o małej zawartości rozpuszczalników lub nie zawierających rozpuszczalników po naniesieniu na podłoże -- Część 4: Oznaczanie lotnych diizocyjanianów

Zakres

Określono metodę oznaczania lotnych izocyjanianów organicznych w powietrzu przepuszczanym przez emisyjną komorę do badań po zastosowaniu kleju. Podano zasadę metody, odczynniki i materiały, stosowaną aparaturę, procedurę badania, wyrażanie wyników i sporządzanie protokołu badania

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ENV 13999-4:2003 - wersja angielska
Tytuł Kleje -- Szybka metoda pomiaru emisji z klejów o małej zawartości rozpuszczalników lub nie zawierających rozpuszczalników po naniesieniu na podłoże -- Część 4: Oznaczanie lotnych diizocyjanianów
Data publikacji 15-11-2003
Data wycofania 10-05-2007
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 184, Klejów
Wprowadza ENV 13999-4:2002 [IDT]
ICS 83.180
Zastąpiona przez PN-EN 13999-4:2007 - wersja angielska