Wyniki wyszukiwania dla 'pH gleby'

Produkty 201 do 244 z 244

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Ustaw kierunek rosnący
 1. PN-EN ISO 14238:2014-04 - wersja angielska

  PN-EN ISO 14238:2014-04 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Metody biologiczne -- Oznaczanie mineralizacji azotu i nitryfikacji w glebach oraz wpływu substancji chemicznych na te procesy

  Wprowadza: EN ISO 14238:2013 [IDT], ISO 14238:2012 [IDT]

 2. PN-EN ISO 13196:2015-11 - wersja angielska

  PN-EN ISO 13196:2015-11 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Wykrywanie wybranych pierwiastków w glebie za pomocą rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej z dyspersją energii z zastosowaniem aparatów ręcznych lub przenośnych

  Wprowadza: EN ISO 13196:2015 [IDT], ISO 13196:2013 [IDT]

 3. PN-EN ISO 12782-5:2012 - wersja angielska

  PN-EN ISO 12782-5:2012 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Parametry do geochemicznego modelowania wymywania oraz identyfikacji składników wymywanych w glebie i materiałach -- Część 5: Ekstrakcja substancji humusowych z próbek wodnych

  Wprowadza: EN ISO 12782-5:2012 [IDT], ISO 12782-5:2012 [IDT]

 4. PN-EN ISO 12782-4:2012 - wersja angielska

  PN-EN ISO 12782-4:2012 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Parametry do geochemicznego modelowania wymywania oraz identyfikacji składników wymywanych w glebie i materiałach -- Część 4: Ekstrakcja substancji humusowych z próbek stałych

  Wprowadza: EN ISO 12782-4:2012 [IDT], ISO 12782-4:2012 [IDT]

 5. PN-EN ISO 12782-3:2012 - wersja angielska

  PN-EN ISO 12782-3:2012 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Parametry do geochemicznego modelowania wymywania oraz identyfikacji składników wymywanych w glebie i materiałach -- Część 3: Ekstrakcja tlenków i wodorotlenków glinu z zastosowaniem szczawianu amonu/kwasu szczawiowego

  Wprowadza: EN ISO 12782-3:2012 [IDT], ISO 12782-3:2012 [IDT]

 6. PN-EN ISO 12782-2:2012 - wersja angielska

  PN-EN ISO 12782-2:2012 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Parametry do geochemicznego modelowania wymywania oraz identyfikacji składników wymywanych w glebie i materiałach -- Część 2: Ekstrakcja krystalicznych tlenków i wodorotlenków żelaza z zastosowaniem ditioninu

  Wprowadza: EN ISO 12782-2:2012 [IDT], ISO 12782-2:2012 [IDT]

 7. PN-EN ISO 12782-1:2012 - wersja angielska

  PN-EN ISO 12782-1:2012 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Parametry do geochemicznego modelowania wymywania oraz identyfikacji składników wymywanych w glebie i materiałach -- Część 1: Ekstrakcja bezpostaciowych tlenków i wodorotlenków żelaza z zastosowaniem kwasu askorbinowego

  Wprowadza: EN ISO 12782-1:2012 [IDT], ISO 12782-1:2012 [IDT]

 8. PN-EN ISO 12404:2015-11 - wersja angielska

  PN-EN ISO 12404:2015-11 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 12404:2021-11 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Zasady wyboru i stosowania metod skryningowych

  Wprowadza: EN ISO 12404:2015 [IDT], ISO 12404:2011 [IDT]

 9. PN-EN ISO 11916-3:2022-03 - wersja angielska

  PN-EN ISO 11916-3:2022-03 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Oznaczanie wybranych materiałów wybuchowych i związków pokrewnych -- Część 3: Metoda z zastosowaniem chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS)

  Wprowadza: EN ISO 11916-3:2021 [IDT], ISO 11916-3:2021 [IDT]

 10. PN-EN ISO 11508:2018-03 - wersja angielska

  PN-EN ISO 11508:2018-03 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Oznaczanie gęstości fazy stałej

  Wprowadza: EN ISO 11508:2017 [IDT], ISO 11508:2017 [IDT]

 11. PN-EN ISO 11508:2014-06 - wersja angielska

  PN-EN ISO 11508:2014-06 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 11508:2018-03 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Oznaczanie gęstości fazy stałej

  Wprowadza: EN ISO 11508:2014 [IDT], ISO 11508:1998 [IDT]

 12. PN-EN ISO 11504:2018-01 - wersja angielska

  PN-EN ISO 11504:2018-01 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Ocena wpływu gleby zanieczyszczonej węglowodorami ropopochodnymi

  Wprowadza: EN ISO 11504:2017 [IDT], ISO 11504:2017 [IDT]

 13. PN-EN ISO 11461:2014-06 - wersja angielska

  PN-EN ISO 11461:2014-06 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Oznaczanie zawartości wody w glebie, wyrażonej ułamkiem objętościowym, z zastosowaniem pierścienia -- Metoda wagowa

  Wprowadza: EN ISO 11461:2014 [IDT], ISO 11461:2001 [IDT]

 14. PN-EN ISO 11276:2014-06 - wersja angielska

  PN-EN ISO 11276:2014-06 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Oznaczanie ciśnienia wody w porach gleby -- Metoda tensjometryczna

  Wprowadza: EN ISO 11276:2014 [IDT], ISO 11276:1995 [IDT]

 15. PN-EN ISO 11275:2014-06 - wersja angielska

  PN-EN ISO 11275:2014-06 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Oznaczanie przewodnictwa hydraulicznego w strefie nienasyconej i charakterystyki retencji wodnej -- Metoda ewaporacji Winda

  Wprowadza: EN ISO 11275:2014 [IDT], ISO 11275:2004 [IDT]

 16. PN-EN ISO 11274:2020-01 - wersja angielska

  PN-EN ISO 11274:2020-01 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Oznaczanie charakterystyki retencji wodnej -- Metody laboratoryjne

  Wprowadza: EN ISO 11274:2019 [IDT], ISO 11274:2019 [IDT]

 17. PN-EN ISO 11274:2014-06 - wersja angielska

  PN-EN ISO 11274:2014-06 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 11274:2020-01 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Oznaczanie charakterystyki retencji wodnej -- Metody laboratoryjne

  Wprowadza: EN ISO 11274:2014 [IDT], ISO 11274:1998/Cor 1:2009 [IDT], ISO 11274:1998 [IDT]

 18. PN-EN ISO 11272:2017-05 - wersja angielska

  PN-EN ISO 11272:2017-05 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Oznaczanie gęstości objętościowej gleby suchej

  Wprowadza: EN ISO 11272:2017 [IDT], ISO 11272:2017 [IDT]

 19. PN-EN ISO 11272:2014-06 - wersja angielska

  PN-EN ISO 11272:2014-06 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 11272:2017-05 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Oznaczanie gęstości objętościowej gleby suchej

  Wprowadza: EN ISO 11272:2014 [IDT], ISO 11272:1998 [IDT]

 20. PN-EN ISO 11269-2:2013-06 - wersja angielska

  PN-EN ISO 11269-2:2013-06 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Oznaczanie wpływu zanieczyszczeń na florę glebową -- Część 2: Wpływ zanieczyszczonej gleby na wschody i wczesny wzrost roślin wyższych

  Wprowadza: EN ISO 11269-2:2013 [IDT], ISO 11269-2:2012 [IDT]

 21. PN-EN ISO 11269-1:2013-06 - wersja angielska

  PN-EN ISO 11269-1:2013-06 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Oznaczanie wpływu zanieczyszczeń na florę glebową -- Część 1: Metoda pomiaru hamowania wzrostu korzeni

  Wprowadza: EN ISO 11269-1:2012 [IDT], ISO 11269-1:2012 [IDT]

 22. PN-EN ISO 11268-3:2015-11 - wersja angielska

  PN-EN ISO 11268-3:2015-11 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Wpływ zanieczyszczeń na dżdżownice -- Część 3: Zasady oznaczania wpływu w warunkach polowych

  Wprowadza: EN ISO 11268-3:2015 [IDT], ISO 11268-3:2014 [IDT]

 23. PN-EN ISO 11268-2:2015-11 - wersja angielska

  PN-EN ISO 11268-2:2015-11 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Wpływ zanieczyszczeń na dżdżownice -- Część 2: Oznaczanie wpływu na rozmnażanie Eisenia fetida/Eisenia andrei

  Wprowadza: EN ISO 11268-2:2015 [IDT], ISO 11268-2:2012 [IDT]

 24. PN-EN ISO 11268-1:2015-11 - wersja angielska

  PN-EN ISO 11268-1:2015-11 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Wpływ zanieczyszczeń na dżdżownice -- Część 1: Oznaczanie ostrej toksyczności z wykorzystaniem Eisenia fetida/Eisenia andrei

  Wprowadza: EN ISO 11268-1:2015 [IDT], ISO 11268-1:2012 [IDT]

 25. PN-EN ISO 11267:2014-05 - wersja angielska

  PN-EN ISO 11267:2014-05 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Hamowanie rozmnażania skoczogonków (Folsomia candida) przez zanieczyszczenia gleby

  Wprowadza: EN ISO 11267:2014 [IDT], ISO 11267:2014 [IDT]

 26. PN-EN ISO 11266:2020-11 - wersja angielska

  PN-EN ISO 11266:2020-11 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Zasady prowadzenia badań laboratoryjnych nad biodegradacją związków organicznych w glebie w warunkach tlenowych

  Wprowadza: EN ISO 11266:2020 [IDT], ISO 11266:1994 [IDT]

 27. PN-EN ISO 11260:2018-08 - wersja angielska

  PN-EN ISO 11260:2018-08 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Oznaczanie efektywnej pojemności wymiennej kationowej i stopnia wysycenia zasadami z zastosowaniem roztworu chlorku baru

  Wprowadza: EN ISO 11260:2018 [IDT], ISO 11260:2018 [IDT]

 28. PN-EN ISO 11260:2011 - wersja angielska

  PN-EN ISO 11260:2011 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 11260:2018-08 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Oznaczanie efektywnej pojemności wymiennej kationowej i stopnia wysycenia zasadami z zastosowaniem roztworu chlorku baru

  Wprowadza: EN ISO 11260:2011 [IDT], ISO 11260:1994 [IDT], ISO 11260:1994/Cor 1:1996 [IDT]

 29. PN-EN ISO 11074:2015-10 - wersja angielska

  PN-EN ISO 11074:2015-10 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Terminologia

  Wprowadza: EN ISO 11074:2015 [IDT], ISO 11074:2015 [IDT]

 30. PN-EN ISO 11074:2015-10/A1:2020-07 - wersja angielska

  PN-EN ISO 11074:2015-10/A1:2020-07 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Terminologia

  Wprowadza: EN ISO 11074:2015/A1:2020 [IDT], ISO 11074:2015/Amd 1:2020 [IDT]

 31. PN-EN ISO 11063:2021-03 - wersja angielska

  PN-EN ISO 11063:2021-03 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Bezpośrednia ekstrakcja DNA z gleby

  Wprowadza: EN ISO 11063:2020 [IDT], ISO 11063:2020 [IDT]

 32. PN-EN ISO 11063:2013-06 - wersja angielska

  PN-EN ISO 11063:2013-06 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 11063:2021-03 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Metoda bezpośredniej ekstrakcji DNA z próbek gleby

  Wprowadza: EN ISO 11063:2013 [IDT], ISO 11063:2012 [IDT]

 33. PN-EN ISO 10930:2013-07 - wersja angielska

  PN-EN ISO 10930:2013-07 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Oznaczanie trwałości agregatów glebowych poddawanych działaniu wody

  Wprowadza: EN ISO 10930:2013 [IDT], ISO 10930:2012 [IDT]

 34. PN-EN ISO 10872:2022-01 - wersja angielska

  PN-EN ISO 10872:2022-01 - wersja angielska

  Jakość wody i gleby -- Określenie toksycznego wpływu próbek osadów i gleby na wzrost, płodność i rozmnażanie Caenorhabditis elegans (Nematoda)

  Wprowadza: EN ISO 10872:2021 [IDT], ISO 10872:2020 [IDT]

 35. PN-EN ISO 10693:2014-06 - wersja angielska

  PN-EN ISO 10693:2014-06 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Oznaczanie zawartości węglanów -- Metoda objętościowa

  Wprowadza: EN ISO 10693:2014 [IDT], ISO 10693:1995 [IDT]

 36. PN-EN 17098-2:2018-02 - wersja angielska

  PN-EN 17098-2:2018-02 - wersja angielska

  Tworzywa sztuczne -- Folie barierowe stosowane w rolnictwie i ogrodnictwie do dezynfekcji gleby metodą fumigacji -- Część 2: Oznaczanie przenikalności folii metodą statyczną

  Wprowadza: EN 17098-2:2018 [IDT]

 37. PN-EN 17098-1:2018-02 - wersja angielska

  PN-EN 17098-1:2018-02 - wersja angielska

  Tworzywa sztuczne -- Folie barierowe stosowane w rolnictwie i ogrodnictwie do dezynfekcji gleby metodą fumigacji -- Część 1: Specyfikacje folii barierowych

  Wprowadza: EN 17098-1:2018 [IDT]

 38. PN-EN 16502:2014-12 - wersja angielska

  PN-EN 16502:2014-12 - wersja angielska

  Metoda badania stopnia kwasowości gleby według Baumann-Gully

  Wprowadza: EN 16502:2014 [IDT]

 39. PN-EN 15309:2010 - wersja polska

  PN-EN 15309:2010 - wersja polska

  Charakteryzowanie odpadów i gleby -- Oznaczanie składu pierwiastkowego za pomocą fluorescencji rentgenowskiej

  Wprowadza: EN 15309:2007 [IDT]

 40. PN-EN 15309:2007 - wersja angielska

  PN-EN 15309:2007 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 15309:2010 - wersja polska

  Charakteryzowanie odpadów i gleby -- Oznaczanie składu pierwiastkowego za pomocą fluorescencji rentgenowskiej

  Wprowadza: EN 15309:2007 [IDT]

 41. PN-EN 15192:2006 - wersja angielska

  PN-EN 15192:2006 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 15192:2021-12 - wersja angielska

  Charakteryzowanie odpadów i gleby -- Oznaczanie chromu(VI) w materiale stałym metodą alkalicznego roztwarzania i chromatografii jonowej z detekcją spektrofotometryczną

  Wprowadza: EN 15192:2006 [IDT]

 42. PN-EN 14984:2016-08 - wersja angielska

  PN-EN 14984:2016-08 - wersja angielska

  Środki wapnujące -- Oznaczanie wpływu środków wapnujących na pH gleby -- Metoda inkubacji gleby

  Wprowadza: EN 14984:2016 [IDT]

 43. PN-EN 14984:2007 - wersja polska

  PN-EN 14984:2007 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 14984:2016-08 - wersja angielska

  Środki wapnujące -- Oznaczanie wpływu środków wapnujących na pH gleby -- Metoda inkubacji gleby

  Wprowadza: EN 14984:2006 [IDT]

 44. PN-EN 14984:2006 - wersja angielska

  PN-EN 14984:2006 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 14984:2007 - wersja polska

  Środki wapnujące -- Oznaczanie wpływu środków wapnujących na pH gleby -- Metoda inkubacji gleby

  Wprowadza: EN 14984:2006 [IDT]

Produkty 201 do 244 z 244

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Ustaw kierunek rosnący