PN-EN ISO 11063:2013-06 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 11063:2021-03 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Jakość gleby -- Metoda bezpośredniej ekstrakcji DNA z próbek gleby

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej podano metodę bezpośredniej ekstrakcji DNA z próbek gleby w celu badania ogólnej struktury i ilości kolonii bakterii glebowych z zastosowaniem technologii opartych na PCR. Niniejsza metoda jest głównie przeznaczona do badania gleb uprawnych i leśnych. Niniejsza metoda może nie być odpowiednia dla gleb o dużej zawartości substancji organicznych (np. gleb torfowych) lub gleb bardzo zanieczyszczonych, zanieczyszczeniami pochodzenia organicznego albo metalami ciężkimi. Bezpośrednia ekstrakcja DNA z próbek gleby umożliwia unikatowe spojrzenie na bogactwo i strukturę kolonii bakterii, które są kluczowymi parametrami do oceny różnorodności biologicznej mikroorganizmów glebowych. Podejście od strony molekularnej, w oparciu o PCR (reakcję łańcuchową polimerazy) - powielanie DNA pochodzącego z gleby - jest obiecują dziedziną wiedzy i może umożliwić, w najbliższej przyszłości, stworzenie procedur, które będą narzędziami do monitorowania mikroorganizmów glebowych w środowisku glebowym. Użytkownicy niniejszej metody powinni zdawać sobie sprawę, że chociaż gleba poddana procedurze ekstrakcji DNA jest dokładnie przesiewana (sito o otworach 2 mm, sposób postępowania opisano w 5,1), to pozostałości pochodzenia roślinnego dalej mogą znajdować się w tych próbkach gleby, w wyniku czego pozostałości DNA pochodzenia mogą zanieczyścić wyekstrahowanie z gleby DNA.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 11063:2013-06 - wersja angielska
Tytuł Jakość gleby -- Metoda bezpośredniej ekstrakcji DNA z próbek gleby
Data publikacji 26-06-2013
Data wycofania 30-03-2021
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 190, Biologii Gleby
Wprowadza EN ISO 11063:2013 [IDT], ISO 11063:2012 [IDT]
ICS 13.080.30
Zastąpiona przez PN-EN ISO 11063:2021-03 - wersja angielska