PN-EN 15662:2018-06 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Żywność pochodzenia roślinnego -- Multimetoda do oznaczania pozostałości pestycydów z zastosowaniem analizy opartej na GC i LC po ekstrakcji/podziale acetonitrylem i oczyszczaniu metodą dyspersyjnej SPE -- Metoda modułowa QuEChERS

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę oznaczania pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego, takiej jak owoce (łącznie z owocami suszonymi), warzywa (łącznie z warzywami suszonymi), ziarno zbóż oraz wiele ich przetworzonych produktów z zastosowaniem GC, GC-MS(/MS), i/lub LC-MS(/MS). Metodę sprawdzono w badaniach międzylaboratoryjnych dużej liczby towarów/kombinacji pestycydów. Dane dotyczące precyzji podsumowano w CEN/TR 17063. Wytyczne dotyczące kalibracji opisano w CEN/TS 17061.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15662:2018-06 - wersja angielska
Tytuł Żywność pochodzenia roślinnego -- Multimetoda do oznaczania pozostałości pestycydów z zastosowaniem analizy opartej na GC i LC po ekstrakcji/podziale acetonitrylem i oczyszczaniu metodą dyspersyjnej SPE -- Metoda modułowa QuEChERS
Data publikacji 21-06-2018
Liczba stron 82
Grupa cenowa X
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 235, Analizy Żywności
Wprowadza EN 15662:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15662:2008 - wersja angielska
ICS 67.050