PN-EN ISO 11063:2021-03 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Jakość gleby -- Bezpośrednia ekstrakcja DNA z gleby

Zakres

W niniejszym dokumencie podano metodę bezpośredniej ekstrakcji DNA z próbek gleby w celu badania ilości i składu kolonii bakterii z zastosowaniem różnych technik biologii molekularnej w tym ilościowej PCR w czasie rzeczywistym (qPCR). Niniejsza metoda jest głównie przeznaczona do badania gleb uprawnych i leśnych. Jest możliwe, że niniejsza metoda może nie być odpowiednia dla gleb o dużej zawartości substancji organicznych (np. gleb torfowych) lub gleb bardzo zanieczyszczonych, zanieczyszczeniami pochodzenia organicznego albo metalami ciężkimi. Bezpośrednia ekstrakcja DNA z próbek gleby umożliwia unikatowe spojrzenie na α- oraz β-różnorodność kolonii bakterii. Sekwencjonowanie następnej generacji amplikonów uzyskanych z zastosowaniem PCR (reakcji łańcuchowej polimerazy) - powielanie DNA pochodzącego z gleby - jest obiecują dziedziną wiedzy, która w najbliższej przyszłości przyczyni się do stworzenia procedur, które będą narzędziami do monitorowania kolonii bakterii w środowisku glebowym.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 11063:2021-03 - wersja angielska
Tytuł Jakość gleby -- Bezpośrednia ekstrakcja DNA z gleby
Data publikacji 30-03-2021
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 190, Biologii Gleby
Wprowadza EN ISO 11063:2020 [IDT], ISO 11063:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 11063:2013-06 - wersja angielska
ICS 13.080.30