Zaawansowane wyszukiwanie w katalogu

30 produkt(y) znalezione używając bieżących kryteriów wyszukiwania

30 produkt(ów)

na stronę

Ustaw kierunek rosnący
 1. PN-Z-01338:2010 - wersja polska

  PN-Z-01338:2010 - wersja polska

  Akustyka -- Pomiar i ocena hałasu infradźwiękowego na stanowiskach pracy

 2. PN-W-01350-8:1996 - wersja polska

  PN-W-01350-8:1996 - wersja polska

  Ochrona przed hałasem na statkach morskich -- Akustyczna izolacyjność właściwa przegród okrętowych

 3. PN-W-01350-7:1996 - wersja polska

  PN-W-01350-7:1996 - wersja polska

  Ochrona przed hałasem na statkach morskich -- Ochronniki słuchu

 4. PN-W-01350-6:1996 - wersja polska

  PN-W-01350-6:1996 - wersja polska

  Ochrona przed hałasem na statkach morskich -- Wytyczne dotyczące ograniczenia narażenia na hałas

 5. PN-W-01350-5:1996 - wersja polska

  PN-W-01350-5:1996 - wersja polska

  Ochrona przed hałasem na statkach morskich -- Dopuszczalne poziomy dźwięku na statkach pasażerskich

 6. PN-W-01350-2:1996 - wersja polska

  PN-W-01350-2:1996 - wersja polska

  Ochrona przed hałasem na statkach morskich -- Warunki i metody pomiaru hałasu

 7. PN-N-01307:1994 - wersja polska

  PN-N-01307:1994 - wersja polska

  Hałas -- Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy -- Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów

 8. PN-ISO 1999:2000 - wersja polska

  PN-ISO 1999:2000 - wersja polska

  Akustyka -- Wyznaczanie ekspozycji zawodowej na hałas i szacowanie uszkodzenia słuchu wywołanego hałasem

  Wprowadza: ISO 1999:1990 [IDT]

 9. PN-EN ISO 9612:2011 - wersja polska

  PN-EN ISO 9612:2011 - wersja polska

  Akustyka -- Wyznaczanie zawodowej ekspozycji na hałas -- Metoda techniczna

  Wprowadza: EN ISO 9612:2009 [IDT], ISO 9612:2009 [IDT]

 10. PN-EN ISO 8253-3:2022-07 - wersja angielska

  PN-EN ISO 8253-3:2022-07 - wersja angielska

  Akustyka -- Metodyka pomiarów audiometrycznych -- Część 3: Audiometria słowna

  Wprowadza: EN ISO 8253-3:2022 [IDT], ISO 8253-3:2022 [IDT]

 11. PN-EN ISO 8253-2:2010 - wersja angielska

  PN-EN ISO 8253-2:2010 - wersja angielska

  Akustyka -- Metodyka pomiarów audiometrycznych -- Część 2: Audiometria w polu akustycznym z zastosowaniem tonów i szumów wąskopasmowych

  Wprowadza: EN ISO 8253-2:2009 [IDT], ISO 8253-2:2009 [IDT]

 12. PN-EN ISO 8253-1:2011 - wersja angielska

  PN-EN ISO 8253-1:2011 - wersja angielska

  Akustyka -- Metody badań audiometrycznych -- Część 1: Audiometria tonowa dla przewodnictwa powietrznego i kostnego

  Wprowadza: EN ISO 8253-1:2010 [IDT], ISO 8253-1:2010 [IDT]

 13. PN-EN ISO 7029:2017-04 - wersja angielska

  PN-EN ISO 7029:2017-04 - wersja angielska

  Akustyka -- Statystyczny rozkład progów słyszenia w funkcji wieku i płci

  Wprowadza: EN ISO 7029:2017 [IDT], ISO 7029:2017 [IDT]

 14. PN-EN ISO 389-9:2009 - wersja angielska

  PN-EN ISO 389-9:2009 - wersja angielska

  Akustyka -- Zero odniesienia do wzorcowania aparatury audiometrycznej -- Część 9: Zalecane warunki badań dla wyznaczania wartości odniesienia poziomu progu słyszenia

  Wprowadza: EN ISO 389-9:2009 [IDT], ISO 389-9:2009 [IDT]

 15. PN-EN ISO 389-8:2006 - wersja polska

  PN-EN ISO 389-8:2006 - wersja polska

  Akustyka -- Zero odniesienia do wzorcowania aparatury audiometrycznej -- Część 8: Równoważne normalne progowe poziomy ciśnienia akustycznego określone dla sygnałów tonowych i słuchawek wokółusznych

  Wprowadza: EN ISO 389-8:2004 [IDT], ISO 389-8:2004 [IDT]

 16. PN-EN ISO 389-7:2020-04 - wersja angielska

  PN-EN ISO 389-7:2020-04 - wersja angielska

  Akustyka -- Zero odniesienia do wzorcowania aparatury audiometrycznej -- Część 7: Wartości odniesienia progu słyszenia w warunkach odsłuchu w polu swobodnym i w polu dyfuzyjnym

  Wprowadza: EN ISO 389-7:2019 [IDT], ISO 389-7:2019 [IDT]

 17. PN-EN ISO 389-6:2009 - wersja polska

  PN-EN ISO 389-6:2009 - wersja polska

  Akustyka -- Zero odniesienia do wzorcowania aparatury audiometrycznej -- Część 6: Wartości odniesienia progu słyszenia dla krótkotrwałych sygnałów pomiarowych

  Wprowadza: EN ISO 389-6:2007 [IDT], ISO 389-6:2007 [IDT]

 18. PN-EN ISO 389-5:2009 - wersja polska

  PN-EN ISO 389-5:2009 - wersja polska

  Akustyka -- Zero odniesienia do wzorcowania aparatury audiometrycznej -- Część 5: Równoważne normalne progowe poziomy ciśnienia akustycznego określone dla tonów w zakresie częstotliwości od 8 kHz do 16 kHz

  Wprowadza: EN ISO 389-5:2006 [IDT], ISO 389-5:2006 [IDT]

 19. PN-EN ISO 389-4:2002 - wersja polska

  PN-EN ISO 389-4:2002 - wersja polska

  Akustyka -- Zero odniesienia do wzorcowania aparatury audiometrycznej -- Część 4: Poziomy odniesienia dla wąskopasmowego szumu maskującego

  Wprowadza: EN ISO 389-4:1998 [IDT], ISO 389-4:1994 [IDT]

 20. PN-EN ISO 389-3:2016-05 - wersja angielska

  PN-EN ISO 389-3:2016-05 - wersja angielska

  Akustyka -- Zero odniesienia do wzorcowania aparatury audiometrycznej -- Część 3: Równoważne normalne progowe poziomy siły drgań określone dla sygnałów tonowych i słuchawek kostnych

  Wprowadza: EN ISO 389-3:2016 [IDT], ISO 389-3:2016 [IDT]

 21. PN-EN ISO 389-2:2002 - wersja polska

  PN-EN ISO 389-2:2002 - wersja polska

  Akustyka -- Zero odniesienia do wzorcowania aparatury audiometrycznej -- Część 2: Równoważne normalne progowe poziomy ciśnienia akustycznego określone dla sygnałów tonowych i słuchawek dousznych

  Wprowadza: EN ISO 389-2:1996 [IDT], ISO 389-2:1994 [IDT]

 22. PN-EN ISO 389-1:2018-04 - wersja angielska

  PN-EN ISO 389-1:2018-04 - wersja angielska

  Akustyka -- Zero odniesienia do wzorcowania aparatury audiometrycznej -- Część 1: Równoważne normalne progowe poziomy ciśnienia akustycznego określone dla sygnałów tonowych i słuchawek nausznych

  Wprowadza: EN ISO 389-1:2018 [IDT], ISO 389-1:2017 [IDT]

 23. PN-EN ISO 22868:2021-08 - wersja polska

  PN-EN ISO 22868:2021-08 - wersja polska

  Maszyny leśne i ogrodnicze -- Metodyka badania hałasu przenośnych, trzymanych w ręku maszyn z silnikiem spalinowym -- Metoda techniczna (Klasa dokładności 2)

  Wprowadza: EN ISO 22868:2021 [IDT], ISO 22868:2021 [IDT]

 24. PN-EN ISO 22868:2021-08 - wersja angielska

  PN-EN ISO 22868:2021-08 - wersja angielska

  Maszyny leśne i ogrodnicze -- Metodyka badania hałasu przenośnych, trzymanych w ręku maszyn z silnikiem spalinowym -- Metoda techniczna (Klasa dokładności 2)

  Wprowadza: EN ISO 22868:2021 [IDT], ISO 22868:2021 [IDT]

 25. PN-EN ISO 17624:2008 - wersja polska

  PN-EN ISO 17624:2008 - wersja polska

  Akustyka -- Wytyczne dotyczące ograniczania hałasu w biurach i pomieszczeniach pracy za pomocą ekranów akustycznych

  Wprowadza: EN ISO 17624:2004 [IDT], ISO 17624:2004 [IDT]

 26. PN-EN ISO 17201-6:2022-11 - wersja angielska

  PN-EN ISO 17201-6:2022-11 - wersja angielska

  Akustyka -- Hałas dochodzący ze strzelnic -- Część 6: Pomiary ciśnienia akustycznego w pobliżu źródła w celu określenia narażenia na dźwięk

  Wprowadza: EN ISO 17201-6:2022 [IDT], ISO 17201-6:2021 [IDT]

 27. PN-EN ISO 14257:2009 - wersja polska

  PN-EN ISO 14257:2009 - wersja polska

  Akustyka -- Pomiary i wyznaczanie krzywych rozkładu dźwięku w przestrzeni w pomieszczeniach pracy, w celu oceny ich właściwości akustycznych

  Wprowadza: EN ISO 14257:2001 [IDT], ISO 14257:2001 [IDT]

 28. PN-EN ISO 11690-3:2002 - wersja polska

  PN-EN ISO 11690-3:2002 - wersja polska

  Akustyka -- Zalecany sposób postępowania przy projektowaniu miejsc pracy o ograniczonym hałasie, wyposażonych w maszyny -- Część 3: Propagacja dźwięku i prognozowanie hałasu w pomieszczeniach pracy

  Wprowadza: EN ISO 11690-3:1998 [IDT], ISO/TR 11690-3:1997 [IDT]

 29. PN-EN ISO 11690-2:2021-05 - wersja angielska

  PN-EN ISO 11690-2:2021-05 - wersja angielska

  Akustyka -- Zalecany sposób postępowania przy projektowaniu miejsc pracy o ograniczonym hałasie, wyposażonych w maszyny -- Część 2: Środki redukcji hałasu

  Wprowadza: EN ISO 11690-2:2020 [IDT], ISO 11690-2:2020 [IDT]

 30. PN-EN ISO 11690-1:2021-05 - wersja angielska

  PN-EN ISO 11690-1:2021-05 - wersja angielska

  Akustyka -- Zalecany sposób postępowania przy projektowaniu miejsc pracy o ograniczonym hałasie, wyposażonych w maszyny -- Część 1: Wytyczne redukcji hałasu

  Wprowadza: EN ISO 11690-1:2020 [IDT], ISO 11690-1:2020 [IDT]

30 produkt(ów)

na stronę

Ustaw kierunek rosnący