PN-EN ISO 8253-3:2022-07 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Akustyka -- Metodyka pomiarów audiometrycznych -- Część 3: Audiometria słowna

Zakres

W niniejszym dokumencie określono podstawowe metody pomiarów rozpoznawania słów do zastosowań audiologicznych.
UWAGA Przykłady materiałów słownych podano w Załączniku A.
Aby zapewnić minimalne wymagania dotyczące precyzji i porównywalności między różnymi procedurami badawczymi, w tym pomiarów rozpoznawania słów w różnych językach, niniejszy dokument określa wymagania dotyczące składu, walidacji i oceny materiałów do testów słownych oraz realizacji pomiarów rozpoznawania słów. W niniejszym dokumencie nie określono zawartość treści ze względu na różnorodność języków.
Ponadto niniejszy dokument określa również wartości odniesienia oraz wymagania dotyczące realizacji i sposobu prezentacji. Ponadto opisano cechy testów słownych, określone jako ważne by je sprecyzować, ale nie podane jako wymaganie.
W niniejszym dokumencie określono procedury i wymagania dotyczące audiometrii mowy, w której zarejestrowany materiał badawczy jest prezentowany za pomocą audiometru z użyciem przetwornika, np. zestaw słuchawkowy, wibrator kostny lub zestaw głośników do audiometrii pola dźwiękowego. Opisano metody wykorzystania hałasu do maskowania ucha nie badanego lub jako dźwięku konkurującego.
Niektóre osoby badane, na przykład dzieci, mogą wymagać zmodyfikowanych procedur badawczych, które nie zostały określone w tym dokumencie.
Specjalistyczne badania, takie jak stosowane do oceny słuchu kierunkowego i dychotycznego, nie znalazły się w zakresie niniejszego dokumentu

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 8253-3:2022-07 - wersja angielska
Tytuł Akustyka -- Metodyka pomiarów audiometrycznych -- Część 3: Audiometria słowna
Data publikacji 29-07-2022
Liczba stron 54
Grupa cenowa U
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 157, Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
Wprowadza EN ISO 8253-3:2022 [IDT], ISO 8253-3:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 8253-3:2012 - wersja angielska
ICS 13.140