PN-EN ISO 8253-2:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Akustyka -- Metodyka pomiarów audiometrycznych -- Część 2: Audiometria w polu akustycznym z zastosowaniem tonów i szumów wąskopasmowych

Zakres

Określono cechy sygnału pomiarowego, wymagania dla akustycznego pola fali swobodnej, pola rozproszonego i pola częściowo swobodnego oraz procedury audiometrii w polu akustycznym z zastosowaniem tonów, tonów modulowanych częstotliwościowo i wąskich pasm szumów, które są prezentowane za pomocą głośników i stosowane przede wszystkim do wyznaczania progowych poziomów słyszenia w zakresie częstotliwości od 125 Hz do 8000 Hz. Zakres ten można rozszerzyć od 20 Hz do 16000 Hz. Nie podano wymagań dotyczących stosowania głośników trzymanych ręką. Pominięto sygnał badany jakim jest mowa

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 8253-2:2010 - wersja angielska
Tytuł Akustyka -- Metodyka pomiarów audiometrycznych -- Część 2: Audiometria w polu akustycznym z zastosowaniem tonów i szumów wąskopasmowych
Data publikacji 09-06-2010
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 157, Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
Wprowadza EN ISO 8253-2:2009 [IDT], ISO 8253-2:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 8253-2:2005 - wersja polska
ICS 13.140