PN-EN ISO 389-1:2018-04 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Akustyka -- Zero odniesienia do wzorcowania aparatury audiometrycznej -- Część 1: Równoważne normalne progowe poziomy ciśnienia akustycznego określone dla sygnałów tonowych i słuchawek nausznych

Zakres

W niniejszym dokumencie określono zero odniesienia dla skali poziomu progu słyszenia w zastosowaniu do audiometrów tonowych z przewodnictwem powietrznym w celu osiągnięcia zgodności i ujednolicenia w zakresie przedstawiania wyników pomiarów poziomu progu słyszenia, uzyskiwanych na całym świecie.
Informację tę podano w postaci nadającej się do bezpośredniego zastosowania do wzorcowania audiometrów, tj. w postaci równoważnych progowych poziomów ciśnienia akustycznego słuchawek nausznych określonych w 4.2, zmierzonych za pomocą sztucznego ucha spełniającego wymagania IEC 60318-1 i w danych specyficznych dla modelu zamieszczonych w dwóch dodatkowych tablicach odpowiednio dla sprzęgacza akustycznego spełniającego wymagania IEC 60318-3 i sztucznego ucha spełniającego wymagania IEC 60318-1.
Dane oparto na podstawie oszacowania informacji udostępnianych przez różne laboratoria odpowiedzialne za normy audiometryczne a także na podstawie informacji zawartych w publikacjach naukowych.
Niektóre informacje dotyczące stosowania i uzyskiwania poziomów odniesienia podano w Załącznikach A i B.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 389-1:2018-04 - wersja angielska
Tytuł Akustyka -- Zero odniesienia do wzorcowania aparatury audiometrycznej -- Część 1: Równoważne normalne progowe poziomy ciśnienia akustycznego określone dla sygnałów tonowych i słuchawek nausznych
Data publikacji 03-04-2018
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 157, Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
Wprowadza EN ISO 389-1:2018 [IDT], ISO 389-1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 389-1:2002 - wersja polska
ICS 13.140