PN-EN ISO 389-3:2016-05 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Akustyka -- Zero odniesienia do wzorcowania aparatury audiometrycznej -- Część 3: Równoważne normalne progowe poziomy siły drgań określone dla sygnałów tonowych i słuchawek kostnych

Zakres

W niniejszej części normy ISO 389 określono wymienione poniżej dane przeznaczone do wzorcowania słuchawek kostnych stosowanych w tonowej audiometrii kostnej:
a) równoważne normalne progowe poziomy siły drgań (RETVFL) odpowiadające progowi słyszenia osób młodych otologicznie normalnych, stosowane w audiometrii z przewodnictwem kostnym.
b) podstawowe parametry słuchawki kostnej oraz metodę jej sprzężenia z badaną osobą i ze sprzęgaczem mechanicznym.
c) podstawowe parametry i poziom odniesienia szumu maskującego doprowadzonego do ucha nie badanego.
W Załączniku B podano wytyczne dotyczące praktycznego stosowania niniejszej części normy ISO 389 podczas wzorcowania audiometrów.
RETVFL jest poziomem siły drgań przekazywanej do sprzęgacza mechanicznego o określonych parametrach przez słuchawkę przyłożona do tego sprzęgacza w określonych warunkach badań i kiedy jest ona pobudzana napięciem o poziomie odpowiadającym normalnemu progowi słyszenia w miejscu pobudzenia wyrostka sutkowego.
UWAGA 1 W Załączniku C podano, w celach informacyjnych, wartości różnic między równoważnymi normalnymi progowymi poziomami siły w miejscu pobudzenia na czole i na wyrostku sutkowym.
UWAGA 2 Zalecane procedury przeprowadzania badań audiometrycznych z przewodnictwem kostnym określono w normie ISO 8253-1.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 389-3:2016-05 - wersja angielska
Tytuł Akustyka -- Zero odniesienia do wzorcowania aparatury audiometrycznej -- Część 3: Równoważne normalne progowe poziomy siły drgań określone dla sygnałów tonowych i słuchawek kostnych
Data publikacji 12-05-2016
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 157, Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
Wprowadza EN ISO 389-3:2016 [IDT], ISO 389-3:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 389-3:2002 - wersja polska
ICS 13.140