PN-EN ISO 11690-1:2021-05 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Akustyka -- Zalecany sposób postępowania przy projektowaniu miejsc pracy o ograniczonym hałasie, wyposażonych w maszyny -- Część 1: Wytyczne redukcji hałasu

Zakres

W niniejszym dokumencie przedstawiono w sposób ogólny strategie postępowania z hałasem na istniejących i planowanych stanowiskach pracy, wykorzystując podstawowe koncepcje ograniczania hałasu (zmniejszenie emisji hałasu hałasu, imisji hałasu i ekspozycji na hałas). Są one możliwe do zastosowania w odniesieniu do wszystkich typów stanowisk pracy oraz wszystkich źródeł dźwięku, z uwzględnieniem aktywności człowieka. Zawarto istotne strategie do wdrożenia podczas nabywania nowej maszyny lub wyposażenia. Dokument ma zastosowanie wyłącznie do hałasu słyszalnego

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 11690-1:2021-05 - wersja angielska
Tytuł Akustyka -- Zalecany sposób postępowania przy projektowaniu miejsc pracy o ograniczonym hałasie, wyposażonych w maszyny -- Część 1: Wytyczne redukcji hałasu
Data publikacji 07-05-2021
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 157, Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
Wprowadza EN ISO 11690-1:2020 [IDT], ISO 11690-1:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 11690-1:2000 - wersja polska
ICS 13.140, 17.140.20