PN-C-83605:1992 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Środki gaśnicze -- Ładunek do wytwarzania piany chemicznej

Zakres

Podano definicje siedmiu terminów, dotyczących ładunku do wytwarzania piany chemicznej. Określono fizyko-chemiczne wymagania (w tablicy) oraz metody badań umożliwiające sprawdzenie zgodności wyrobu z tymi wymaganiami. Podano program badań, sposób pobierania próbek, wymagania dotyczące oznaczenia, pakowania, przechowywania, formowania jednostek ładunkowych oraz transportu. Przedstawiono informacje dotyczące oceny partii produktu oraz interpretacji wyników badań. W załączniku podano charakterystykę techniczna przyrządu do oznaczania liczby spienienia (w tablicy)

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-83605:1992 - wersja polska
Tytuł Środki gaśnicze -- Ładunek do wytwarzania piany chemicznej
Data publikacji 28-12-1992
Data wycofania 29-11-2007
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Zastępuje PN-M-51051:1964 - wersja polska
ICS 13.220.10