PN-EN ISO 11690-1:2000 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 11690-1:2021-05 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Akustyka -- Zalecany sposób postępowania przy projektowaniu miejsc pracy o ograniczonym hałasie, wyposażonych w maszyny -- Wytyczne redukcji hałasu

Zakres

Podano wytyczne, które stosuje się przy rozpatrywaniu problemów hałasu na istniejących i planowanych stanowiskach pracy, wykorzystując podstawowe koncepcje ograniczania hałasu (zmniejszenie emisji hałasu, imisji hałasu i ekspozycji na hałas). Są one możliwe do zastosowania w odniesieniu do wszystkich typów stanowisk pracy oraz wszystkich źródeł hałasu, które mogą występować w trakcie planowania zakupu nowych maszyn. Dotyczy to wyłącznie hałasu słyszalnego

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 11690-1:2000 - wersja polska
Tytuł Akustyka -- Zalecany sposób postępowania przy projektowaniu miejsc pracy o ograniczonym hałasie, wyposażonych w maszyny -- Wytyczne redukcji hałasu
Data publikacji 29-12-2000
Data wycofania 07-05-2021
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 157, Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
Wprowadza EN ISO 11690-1:1996 [IDT], ISO 11690-1:1996 [IDT]
ICS 13.140, 17.140.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO 11690-1:2021-05 - wersja angielska