PN-EN ISO 13338:2022-11 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Butle do gazów -- Gazy i mieszaniny gazów -- Określanie korozyjności przy doborze przyłączy wylotowych zaworu

Zakres

W niniejszym dokumencie określono, co następuje, w celu określenia korozyjności gazów i mieszanin gazów, tak aby każdemu z nich można było przypisać odpowiednie połączenie wylotowe:
— w przypadku czystych gazów i niektórych cieczy pełny wykaz wskazujący na ich korozyjność;
— w przypadku mieszanin gazowych — metodę obliczeniową, w przypadku braku danych doświadczalnych, dotyczącą korozyjności każdego z ich składników.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 13338:2022-11 - wersja angielska
Tytuł Butle do gazów -- Gazy i mieszaniny gazów -- Określanie korozyjności przy doborze przyłączy wylotowych zaworu
Data publikacji 22-11-2022
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 130, Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
Wprowadza EN ISO 13338:2022 [IDT], ISO 13338:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 13338:2021-03 - wersja angielska
ICS 71.100.20, 23.020.35