PN-Z-01338:2010 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Akustyka -- Pomiar i ocena hałasu infradźwiękowego na stanowiskach pracy

Zakres

Określono zakres częstotliwości od 1Hz do 20 Hz dla hałasu infradźwiękowego. Podano nowe wartości odniesienia poziomów ciśnienia akustycznego oraz wprowadzono nowe wymagania dotyczące przeprowadzania pomiarów i oceny wyników

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-01338:2010 - wersja polska
Tytuł Akustyka -- Pomiar i ocena hałasu infradźwiękowego na stanowiskach pracy
Data publikacji 11-06-2010
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 157, Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
Zastępuje PN-N-01338:1986 - wersja polska
ICS 13.140, 17.140.01