PN-Z-01339:2020-12 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Hałas ultradźwiękowy -- Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów w środowisku pracy

Zakres

W niniejszej normie określono metodę pomiaru wielkości charakteryzujących hałas ultradźwiękowy w środowisku pracy oraz metodę wyznaczania równoważnych poziomów ciśnienia akustycznego hałasu ultradźwiękowego. Metodę pomiaru można stosować do wszystkich rodzajów hałasu ultradźwiękowego, bez względu na charakter jego zmienności w czasie. Niniejsza norma ma zastosowanie do poziomów ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych o częstotliwościach środkowych od 10 kHz do 40 kHz. W niniejszej normie określono metodę uwzględniania poprawek związanych z wpływem charakterystyk metrologicznych aparatury pomiarowej oraz wpływem siatki ochronnej mikrofonu na wyniki pomiaru. Proces pomiarowy wymaga obserwacji i analizy warunków ekspozycji na hałas ultradźwiękowy tak, aby można było kontrolować jakość pomiarów. W związku z tym niniejsza norma umożliwia szacowanie niepewności pomiarów w celu określenia jakości pomiarów. Wyniki pomiarów przeprowadzonych zgodnie z niniejszą normą mogą dostarczyć informacji przydatnych do oceny narażenia na hałas ultradźwiękowy w środowisku pracy.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-01339:2020-12 - wersja polska
Tytuł Hałas ultradźwiękowy -- Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów w środowisku pracy
Data publikacji 01-12-2020
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 157, Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
ICS 17.140.01