PN-F-06100-09:1993 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 4211:1999 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Meble -- Ocena odporności powierzchni na zimne płyny

Zakres

Norma międzynarodowa określa metodę oceny odporności powierzchni gotowych mebli. Może być także stosowana do badania próbek o wymiarach wystarczających do przeprowadzenia badania i wykonanych z tego samego materiału oraz wykończonych w ten sam sposób jak gotowe meble.
Rodzaj oraz liczba płynów do badań i czasy badań (wybrane z tablicy w p. 5) powinny być podane w wykazie wymagań, albo uzgodnione pomiędzy wytwórcą a odbiorcą.
Zestaw odpowiednich płynów do badań jest podany w aneksie, ale w razie potrzeby można stosować także inne płyny.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-F-06100-09:1993 - wersja polska
Tytuł Meble -- Ocena odporności powierzchni na zimne płyny
Data publikacji 31-03-1993
Data wycofania 12-03-1999
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 100, Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
Wprowadza ISO 4211:1979 [IDT]
Zastępuje PN-F-06100-09:1988 - wersja polska
ICS 97.140
Zastąpiona przez PN-ISO 4211:1999 - wersja polska