PN-EN ISO 389-7:2020-04 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Akustyka -- Zero odniesienia do wzorcowania aparatury audiometrycznej -- Część 7: Wartości odniesienia progu słyszenia w warunkach odsłuchu w polu swobodnym i w polu dyfuzyjnym

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wartości odniesienia progu słyszenia do wzorcowania aparatury audiometrycznej stosowanej w warunkach podanych poniżej.
a) Pole akustyczne podczas nieobecności osoby badanej jest polem fali płaskiej swobodnie biegnącej (polem swobodnym) lub polem dyfuzyjnym, jak określono to w ISO 8253-2. W przypadku pola swobodnego źródło dźwięku znajduje się bezpośrednio przed osobą badaną (czołowy kierunek padania fali).
b) W warunkach pola swobodnego sygnałami akustycznymi są tony (przebiegi sinusoidalne), natomiast w warunkach pola dyfuzyjnego są to pasma szumu (białego lub różowego) o szerokości 1/3 oktawy.
c) Poziom ciśnienia akustycznego mierzy się, gdy osoba badana jest nieobecna, w punkcie, w którym byłby usytuowany środek głowy tej osoby.
d) Sygnał akustyczny jest odbierany dwuusznie.
UWAGA 1 Wartości poprawek dla progu słyszenia w warunkach odsłuchu w polu swobodnym oraz dla wybranych wartości kąta padania fali (45º i 90º) różniących się od kierunku czołowego podano w ISO 8253-2 w celach informacyjnych.
UWAGA 2 Pozostałe warunki określono w publikacji [1].
Dane przedstawiono w postaci liczbowej dla zalecanych częstotliwości pomiarowych zawartych w ciągu 1/3 oktawowym w zakresie od 20 Hz do 16 000 Hz włącznie, zgodnie z ISO 266, oraz, dodatkowo, dla niektórych pośrednich częstotliwości audiometrycznych z zakresu do 18 000 Hz.
Dane progowe różnią się od zera audiometrycznego określonego w ISO 389-1,
ISO 389-2, ISO/TR 389-5 oraz ISO 389-8, ponieważ dane z wymienionych dokumentów odnoszą się do warunków jednousznego odbierania sygnału przez słuchawki, przy czym wartości poziomu ciśnienia akustycznego dotyczą określonych sprzęgaczy i symulatorów ucha. Dlatego nie jest właściwe bezpośrednie porównywanie danych zawartych w wymienionych wyżej częściach ISO 389 z danymi przedstawionymi w niniejszym dokumencie.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 389-7:2020-04 - wersja angielska
Tytuł Akustyka -- Zero odniesienia do wzorcowania aparatury audiometrycznej -- Część 7: Wartości odniesienia progu słyszenia w warunkach odsłuchu w polu swobodnym i w polu dyfuzyjnym
Data publikacji 23-04-2020
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 157, Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
Wprowadza EN ISO 389-7:2019 [IDT], ISO 389-7:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 389-7:2009 - wersja polska, PN-EN ISO 389-7:2009/A1:2016-10 - wersja angielska
ICS 13.140