Kategoria
 1. Inne produkty (4)

Wyniki wyszukiwania dla 'red'

Produkty 1251 do 1300 z 2229

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. ...
 3. 22
 4. 23
 5. 24
 6. 25
 7. 26
 8. 27
 9. 28
 10. 29
 11. 30
 12. 31
 13. ...
 14. 45

Ustaw kierunek rosnący
 1. PN-EN 62439-3:2013-05 - wersja angielska

  PN-EN 62439-3:2013-05 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 62439-3:2018-03 - wersja angielska

  Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Sieci automatyki o wysokiej dostępności -- Część 3: Protokół redundancji równoległej (PRP) i bezprzerwowa redundancja wysokiej dostępności (HSR)

  Wprowadza: EN 62439-3:2012 [IDT], IEC 62439-3:2012 [IDT]

 2. PN-EN 62439-3:2010 - wersja angielska

  PN-EN 62439-3:2010 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 62439-3:2013-05 - wersja angielska

  Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Sieci automatyki o wysokiej dostępności -- Część 3: Protokół Równoległy Redundancji (PRP) i jednolity Pierścień Wysokiej Dostępności (HSR)

  Wprowadza: EN 62439-3:2010 [IDT], IEC 62439-3:2010 [IDT]

 3. PN-EN 62439-2:2018-03 - wersja angielska

  PN-EN 62439-2:2018-03 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 62439-2:2022-09 - wersja angielska

  Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Sieci automatyki o wysokiej dostępności -- Część 2: Protokół Redundancji Mediów (MRP)

  Wprowadza: EN 62439-2:2017 [IDT], IEC 62439-2:2016 [IDT]

 4. PN-EN 62439-2:2010 - wersja angielska

  PN-EN 62439-2:2010 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 62439-2:2018-03 - wersja angielska

  Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Sieci automatyki o wysokiej dostępności -- Część 2: Protokół Redundancji Mediów (MRP)

  Wprowadza: EN 62439-2:2010 [IDT], IEC 62439-2:2010 [IDT]

 5. PN-EN 62319-1:2005 - wersja angielska

  PN-EN 62319-1:2005 - wersja angielska

  Termistory polimeryczne -- Dodatni współczynnik temperaturowy funkcji skokowej przy grzaniu bezpośrednim -- Część 1: Norma wspólna

  Wprowadza: EN 62319-1:2005 [IDT], IEC 62319-1:2005 [IDT]

 6. PN-EN 62319-1-1:2005 - wersja angielska

  PN-EN 62319-1-1:2005 - wersja angielska

  Termistory polimeryczne -- Dodatni współczynnik temperaturowy funkcji skokowej przy grzaniu bezpośrednim -- Część 1-1: Ramowa norma szczegółowa -- Zastosowanie do ograniczania prądu

  Wprowadza: EN 62319-1-1:2005 [IDT], IEC 62319-1-1:2005 [IDT]

 7. PN-EN 62271-211:2014-12 - wersja angielska

  PN-EN 62271-211:2014-12 - wersja angielska

  Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 211: Połączenia bezpośrednie pomiędzy transformatorami i rozdzielnicami z izolacją gazową w osłonach metalowych na napięcia znamionowe wyższe niż 52 kV

  Wprowadza: EN 62271-211:2014 [IDT], IEC 62271-211:2014 [IDT]

 8. PN-EN 62226-3-1:2008 - wersja angielska

  PN-EN 62226-3-1:2008 - wersja angielska

  Ekspozycja na pole elektryczne lub magnetyczne o małej lub pośredniej częstotliwości -- Metody obliczania gęstości prądu i wewnętrznego pola elektrycznego indukowanego w ciele ludzkim -- Część 3-1: Ekspozycja na pole elektryczne -- Metody analityczne i cyfrowe dwuwymiarowe

  Wprowadza: EN 62226-3-1:2007 [IDT], IEC 62226-3-1:2007 [IDT]

 9. PN-EN 62226-3-1:2008/A1:2017-02 - wersja angielska

  PN-EN 62226-3-1:2008/A1:2017-02 - wersja angielska

  Ekspozycja na pole elektryczne lub magnetyczne o małej lub pośredniej częstotliwości -- Metody obliczania gęstości prądu i wewnętrznego pola elektrycznego indukowanego w ciele ludzkim -- Część 3-1: Ekspozycja na pole elektryczne -- Metody analityczne i cyfrowe dwuwymiarowe

  Wprowadza: EN 62226-3-1:2007/A1:2017 [IDT], IEC 62226-3-1:2007/AMD1:2016 [IDT]

 10. PN-EN 62226-2-1:2005 - wersja angielska

  PN-EN 62226-2-1:2005 - wersja angielska

  Ekspozycja na pola elektryczne i magnetyczne dla małej i pośredniej częstotliwości -- Metody mierzenia gęstości prądu i prądu indukowanego w ludzkim ciele -- Część 2-1: Ekspozycja na pola magnetyczne -- Modele 2D

  Wprowadza: EN 62226-2-1:2005 [IDT], IEC 62226-2-1:2004 [IDT]

 11. PN-EN 62226-1:2008 - wersja polska

  PN-EN 62226-1:2008 - wersja polska

  Ekspozycja na pola elektryczne lub magnetyczne z zakresu małych i pośrednich częstotliwości -- Metody obliczeń gęstości prądu i wewnętrznego pola elektrycznego indukowanego w ciele człowieka -- Część 1: Postanowienia ogólna

  Wprowadza: EN 62226-1:2005 [IDT], IEC 62226-1:2004 [IDT]

 12. PN-EN 62226-1:2005 - wersja angielska

  PN-EN 62226-1:2005 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 62226-1:2008 - wersja polska

  Ekspozycja w polach elektrycznych i magnetycznych małych i średnich częstotliwości -- Metody obliczeń gęstości prądu i wewnętrznego pola elektrycznego indukowanego w ciele człowieka -- Część 1: Norma ogólna

  Wprowadza: EN 62226-1:2005 [IDT], IEC 62226-1:2004 [IDT]

 13. PN-EN 62132-4:2009 - wersja polska

  PN-EN 62132-4:2009 - wersja polska

  Układy scalone -- Pomiar odporności elektromagnetycznej, od 150 kHz do 1 GHz -- Część 4: Metoda bezpośredniego wstrzykiwania mocy RF

  Wprowadza: EN 62132-4:2006 [IDT], IEC 62132-4:2006 [IDT]

 14. PN-EN 62056-21:2003 - wersja angielska

  PN-EN 62056-21:2003 - wersja angielska

  Pomiary elektryczne -- Wymiana danych w celu odczytu liczników, sterowania taryfami i obciążeniem -- Część 21: Lokalna bezpośrednia wymiana danych

  Wprowadza: EN 62056-21:2002 [IDT], IEC 62056-21:2002 [IDT]

 15. PN-EN 61986:2005 - wersja polska

  PN-EN 61986:2005 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60034-29:2008 - wersja angielska

  Maszyny elektryczne wirujące -- Techniki obciążenia zastępczego i superpozycji -- Badania pośrednie do wyznaczania przyrostu temperatury

  Wprowadza: EN 61986:2002 [IDT], IEC 61986:2002 [IDT]

 16. PN-EN 61986:2002 - wersja angielska

  PN-EN 61986:2002 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61986:2005 - wersja polska

  Maszyny elektryczne wirujące -- Techniki obciążenia zastępczego i superpozycji -- Próba pośrednia wyznaczenia przyrostu temperatury

  Wprowadza: EN 61986:2002 [IDT], IEC 61986:2002 [IDT]

 17. PN-EN 61967-4:2003 - wersja angielska

  PN-EN 61967-4:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 61967-4:2021-12 - wersja angielska

  Układy scalone -- Pomiar emisji elektromagnetycznych od 150 kHz do 1 GHz -- Część 4: Pomiary emisji przewodzonej - metoda sprzężenia bezpośredniego 1 om/150 om

  Wprowadza: EN 61967-4:2002 [IDT], IEC 61967-4:2002 [IDT]

 18. PN-EN 61967-4:2003/A1:2006 - wersja angielska

  PN-EN 61967-4:2003/A1:2006 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 61967-4:2021-12 - wersja angielska

  Układy scalone -- Pomiar emisji elektromagnetycznych od 150 kHz do 1 GHz -- Część 4: Pomiary emisji przewodzonej - metoda sprzężenia bezpośredniego 1 om/150 om

  Wprowadza: EN 61967-4:2002/A1:2006 [IDT], IEC 61967-4:2002/AMD1:2006 [IDT]

 19. PN-EN 61811-1:2015-08 - wersja angielska

  PN-EN 61811-1:2015-08 - wersja angielska

  Elektromechaniczne telekomunikacyjne przekaźniki pośredniczące o określonej jakości -- Część 1: Wymagania wspólne i szablon wymagań szczegółowych

  Wprowadza: EN 61811-1:2015 [IDT], IEC 61811-1:2015 [IDT]

 20. PN-EN 61811-11:2005 - wersja polska

  PN-EN 61811-11:2005 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61811-1:2015-08 - wersja angielska

  Elektromechaniczne przekaźniki pośredniczące o określonej jakości -- Część 11: Specyfikacja szczegółowa ramowa -- Przekaźniki do zastosowań przemysłowych

  Wprowadza: EN 61811-11:2003 [IDT], IEC 61811-11:2002 [IDT]

 21. PN-EN 61811-10:2005 - wersja polska

  PN-EN 61811-10:2005 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61811-1:2015-08 - wersja angielska

  Elektromechaniczne przekaźniki pośredniczące o określonej jakości -- Część 10: Specyfikacja grupowa -- Przekaźniki do zastosowań przemysłowych

  Wprowadza: EN 61811-10:2003 [IDT], IEC 61811-10:2002 [IDT]

 22. PN-EN 61810-7:2008 - wersja polska

  PN-EN 61810-7:2008 - wersja polska

  Elektromechaniczne przekaźniki pośredniczące -- Część 7: Procedury badań i pomiarów

  Wprowadza: EN 61810-7:2006 [IDT], IEC 61810-7:2006 [IDT]

 23. PN-EN 61810-7:2006 - wersja angielska

  PN-EN 61810-7:2006 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61810-7:2008 - wersja polska

  Elektromechaniczne przekaźniki pośredniczące -- Część 7: Procedury badań i pomiarów

  Wprowadza: EN 61810-7:2006 [IDT], IEC 61810-7:2006 [IDT]

 24. PN-EN 61810-3:2015-09 - wersja angielska

  PN-EN 61810-3:2015-09 - wersja angielska

  Elektromechaniczne przekaźniki pośredniczące -- Część 3: Przekaźniki z zestykami o wymuszonym przełączaniu (mechanicznym sprzężeniu)

  Wprowadza: EN 61810-3:2015 [IDT], IEC 61810-3:2015 [IDT]

 25. PN-EN 61810-2:2018-01 - wersja angielska

  PN-EN 61810-2:2018-01 - wersja angielska

  Elektromechaniczne przekaźniki pośredniczące -- Część 2: Niezawodność

  Wprowadza: EN 61810-2:2017 [IDT], IEC 61810-2:2017 [IDT]

 26. PN-EN 61810-2:2011 - wersja angielska

  PN-EN 61810-2:2011 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61810-2:2018-01 - wersja angielska

  Elektromechaniczne przekaźniki pośredniczące -- Część 2: Niezawodność

  Wprowadza: EN 61810-2:2011 [IDT], IEC 61810-2:2011 [IDT]

 27. PN-EN 61810-2:2007 - wersja polska

  PN-EN 61810-2:2007 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61810-2:2011 - wersja angielska

  Elektromechaniczne przekaźniki pośredniczące -- Część 2: Niezawodność

  Wprowadza: EN 61810-2:2005 [IDT], IEC 61810-2:2005 [IDT]

 28. PN-EN 61810-2:2005 - wersja angielska

  PN-EN 61810-2:2005 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61810-2:2007 - wersja polska

  Elektromechaniczne przekaźniki pośredniczące -- Część 2: Niezawodność

  Wprowadza: EN 61810-2:2005 [IDT], IEC 61810-2:2005 [IDT]

 29. PN-EN 61810-2-1:2018-01 - wersja angielska

  PN-EN 61810-2-1:2018-01 - wersja angielska

  Elektromechaniczne przekaźniki pośredniczące -- Część 2-1: Niezawodność -- Procedura dotycząca weryfikacji wartości B10

  Wprowadza: EN 61810-2-1:2017 [IDT], IEC 61810-2-1:2017 [IDT]

 30. PN-EN 61810-2-1:2011 - wersja angielska

  PN-EN 61810-2-1:2011 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61810-2-1:2018-01 - wersja angielska

  Elektromechaniczne przekaźniki pośredniczące -- Część 2-1: Niezawodność -- Procedura dotycząca weryfikacji wartości B10

  Wprowadza: EN 61810-2-1:2011 [IDT], IEC 61810-2-1:2011 [IDT]

 31. PN-EN 61810-1:2015-09 - wersja angielska

  PN-EN 61810-1:2015-09 - wersja angielska

  Elektromechaniczne przekaźniki pośredniczące -- Część 1: Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa

  Wprowadza: EN 61810-1:2015 [IDT], IEC 61810-1:2015 [IDT]

 32. PN-EN 61810-1:2015-09/A1:2020-08 - wersja angielska

  PN-EN 61810-1:2015-09/A1:2020-08 - wersja angielska

  Elektromechaniczne przekaźniki pośredniczące -- Część 1: Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa

  Wprowadza: EN 61810-1:2015/A1:2020 [IDT], IEC 61810-1:2015/AMD1:2019 [IDT]

 33. PN-EN 61810-1:2010 - wersja polska

  PN-EN 61810-1:2010 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61810-1:2015-09 - wersja angielska

  Elektromechaniczne przekaźniki pośredniczące -- Część 1: Wymagania ogólne

  Wprowadza: EN 61810-1:2008 [IDT], IEC 61810-1:2008 [IDT]

 34. PN-EN 61810-1:2008 - wersja angielska

  PN-EN 61810-1:2008 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61810-1:2010 - wersja polska

  Elektromechaniczne przekaźniki pośredniczące -- Część 1: Wymagania ogólne

  Wprowadza: EN 61810-1:2008 [IDT], IEC 61810-1:2008 [IDT]

 35. PN-EN 61810-1:2006 - wersja polska

  PN-EN 61810-1:2006 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61810-1:2008 - wersja angielska

  Elektromechaniczne przekaźniki pośredniczące -- Część 1: Wymagania ogólne i wymagania bezpieczeństwa

  Wprowadza: EN 61810-1:2004 [IDT], IEC 61810-1:2003/COR1:2004 [IDT], IEC 61810-1:2003 [IDT]

 36. PN-EN 61810-1:2005 - wersja angielska

  PN-EN 61810-1:2005 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61810-1:2006 - wersja polska

  Elektromechaniczne przekaźniki pośredniczące -- Część 1: Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa

  Wprowadza: EN 61810-1:2004 [IDT], IEC 61810-1:2003 [IDT], IEC 61810-1:2003/COR1:2004 [IDT]

 37. PN-EN 61800-9-2:2017-10 - wersja angielska

  PN-EN 61800-9-2:2017-10 - wersja angielska

  Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 9-2: Ekoprojektowanie dla układów napędowych mocy, rozruszników silnikowych, energoelektroniki i ich napędzanych aplikacji - Wskaźniki sprawności energetycznej dla układów napędowych mocy i rozruszników silnikowych

  Wprowadza: EN 61800-9-2:2017 [IDT], IEC 61800-9-2:2017 [IDT]

 38. PN-EN 61800-9-1:2017-10 - wersja angielska

  PN-EN 61800-9-1:2017-10 - wersja angielska

  Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 9-1: Ekoprojektowanie dla układów napędowych mocy, rozruszników silnikowych, energoelektroniki i ich napędzanych aplikacji -- Wymagania ogólne do przygotowania norm sprawności energetycznej dla wyposażenia napędowego mocy, stosujące rozszerzone podejście wyrobu (EPA) i model półanalityczny (SAM)

  Wprowadza: EN 61800-9-1:2017 [IDT], IEC 61800-9-1:2017 [IDT]

 39. PN-EN 61800-7-304:2016-05 - wersja angielska

  PN-EN 61800-7-304:2016-05 - wersja angielska

  Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 7-304: Interfejs rodzajowy i zastosowanie profili w układach napędowych mocy -- Odwzorowanie profilu typu 4 dla technologii sieciowych

  Wprowadza: EN 61800-7-304:2016 [IDT], IEC 61800-7-304:2015 [IDT]

 40. PN-EN 61800-7-304:2008 - wersja angielska

  PN-EN 61800-7-304:2008 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61800-7-304:2016-05 - wersja angielska

  Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 7-304: Rodzajowy interfejs i zastosowanie typowych modeli w układach napędowych mocy -- Odwzorowanie typu 4 w sieciach komunikacyjnych

  Wprowadza: EN 61800-7-304:2008 [IDT], IEC 61800-7-304:2007 [IDT]

 41. PN-EN 61800-7-303:2016-06 - wersja angielska

  PN-EN 61800-7-303:2016-06 - wersja angielska

  Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 7-303: Interfejs rodzajowy i zastosowanie profili w układach napędowych mocy -- Odwzorowanie profilu typu 3 dla technologii sieciowych

  Wprowadza: EN 61800-7-303:2016 [IDT], IEC 61800-7-303:2015 [IDT]

 42. PN-EN 61800-7-303:2008 - wersja angielska

  PN-EN 61800-7-303:2008 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61800-7-303:2016-06 - wersja angielska

  Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 7-303: Rodzajowy interfejs i zastosowanie typowych modeli w układach napędowych mocy -- Odwzorowanie typu 3 w sieciach komunikacyjnych

  Wprowadza: EN 61800-7-303:2008 [IDT], IEC 61800-7-303:2007 [IDT]

 43. PN-EN 61800-7-302:2016-06 - wersja angielska

  PN-EN 61800-7-302:2016-06 - wersja angielska

  Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 7-302: Interfejs rodzajowy i zastosowanie profili w układach napędowych mocy -- Odwzorowanie profilu typu 2 dla technologii sieciowych

  Wprowadza: EN 61800-7-302:2016 [IDT], IEC 61800-7-302:2015 [IDT]

 44. PN-EN 61800-7-302:2008 - wersja angielska

  PN-EN 61800-7-302:2008 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61800-7-302:2016-06 - wersja angielska

  Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 7-302: Rodzajowy interfejs i zastosowanie typowych modeli w układach napędowych mocy -- Odwzorowanie typu 2 w sieciach komunikacyjnych

  Wprowadza: EN 61800-7-302:2008 [IDT], IEC 61800-7-302:2007 [IDT]

 45. PN-EN 61800-7-301:2016-06 - wersja angielska

  PN-EN 61800-7-301:2016-06 - wersja angielska

  Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 7-301: Interfejs rodzajowy i zastosowanie profili w układach napędowych mocy -- Odwzorowanie profilu typu 1 dla technologii sieciowych

  Wprowadza: EN 61800-7-301:2016 [IDT], IEC 61800-7-301:2015 [IDT]

 46. PN-EN 61800-7-301:2008 - wersja angielska

  PN-EN 61800-7-301:2008 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61800-7-301:2016-06 - wersja angielska

  Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 7-301: Rodzajowy interfejs i zastosowanie typowych modeli w układach napędowych mocy -- Odwzorowanie typu 1 w sieciach komunikacyjnych

  Wprowadza: EN 61800-7-301:2008 [IDT], IEC 61800-7-301:2007 [IDT]

 47. PN-EN 61800-7-204:2016-06 - wersja angielska

  PN-EN 61800-7-204:2016-06 - wersja angielska

  Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 7-204: Interfejs rodzajowy i zastosowanie profili w układach napędowych mocy -- Specyfikacja profilu typu 4

  Wprowadza: EN 61800-7-204:2016 [IDT], IEC 61800-7-204:2015 [IDT]

 48. PN-EN 61800-7-204:2008 - wersja angielska

  PN-EN 61800-7-204:2008 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61800-7-204:2016-06 - wersja angielska

  Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 7-204: Rodzajowy interfejs i zastosowanie typowych modeli w układach napędowych mocy -- Specyfikacja typu 4

  Wprowadza: EN 61800-7-204:2008 [IDT], IEC 61800-7-204:2007 [IDT]

 49. PN-EN 61800-7-203:2016-05 - wersja angielska

  PN-EN 61800-7-203:2016-05 - wersja angielska

  Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 7-203: Interfejs rodzajowy i zastosowanie profili w układach napędowych mocy -- Specyfikacja profilu typu 3

  Wprowadza: EN 61800-7-203:2016 [IDT], IEC 61800-7-203:2015 [IDT]

 50. PN-EN 61800-7-203:2008 - wersja angielska

  PN-EN 61800-7-203:2008 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61800-7-203:2016-05 - wersja angielska

  Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 7-203: Rodzajowy interfejs i zastosowanie typowych modeli w układach napędowych mocy -- Specyfikacja typu 3

  Wprowadza: EN 61800-7-203:2008 [IDT], IEC 61800-7-203:2007 [IDT]

Produkty 1251 do 1300 z 2229

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. ...
 3. 22
 4. 23
 5. 24
 6. 25
 7. 26
 8. 27
 9. 28
 10. 29
 11. 30
 12. 31
 13. ...
 14. 45

Ustaw kierunek rosnący