PN-EN 61810-2:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61810-2:2018-01 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Elektromechaniczne przekaźniki pośredniczące -- Część 2: Niezawodność

Zakres

Niniejsza część IEC 61810 obejmuje warunki badań i postanowienia dotyczące oceny badań wytrzymałości przy zastosowaniu odpowiednich metod statystycznych, w celu uzyskania charakterystyk niezawodności przekaźników. Zaleca się używanie niniejszej normy wraz z IEC 61649. Niniejsza Norma Międzynarodowa ma zastosowanie do elektromechanicznych przekaźników pomocniczych traktowanych jako elementy nienaprawialne (tj. elementy nie podlegające naprawie w przypadku uszkodzenia), ilekroć wybrana losowo spośród nich próbka zostanie poddana badaniu cyklem uszkadzającym (CTF). Czas życia przekaźnika jest zazwyczaj określony liczbą cykli. Zatem ilekroć w IEC 61649 są użyte terminy "czas" lub "żywotność", zalecane jest rozumienie ich znaczenia jako "cykli". Jakkolwiek, przy podanej częstotliwości zadziałań, liczba cykli może być przekształcona w odpowiednie czasy (np. czasy do uszkodzenia (TTF). W niniejszej normie podano kryteria uszkodzenia i otrzymywane charakterystyki przekaźników pomocniczych opisujące ich niezawodność w trakcie normalnego użytkowania. Przekaźnik uznaje się za uszkodzony, gdy spełnione są podane kryteria uszkodzenia. Jeżeli wskaźnik uszkodzeń przekaźników pomocniczych nie może być uważany jako stały, w szczególności z powodu zużywania się mechanizmów, wtedy czasy, po których następuje uszkodzenie ich typowych badanych elementów, obrazuje rozkład Weibulla. Niniejsza norma podaje dwie metody, numeryczną i graficzną, w celu obliczenia przybliżonych wartości dla dwuparametrowego rozkładu Weibulla, jak również podaje dolną granicę przedziału ufności

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61810-2:2011 - wersja angielska
Tytuł Elektromechaniczne przekaźniki pośredniczące -- Część 2: Niezawodność
Data publikacji 21-07-2011
Data wycofania 25-01-2018
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 70, Przekaźników Elektrycznych i Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej
Wprowadza EN 61810-2:2011 [IDT], IEC 61810-2:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61810-2:2007 - wersja polska
ICS 29.120.70
Zastąpiona przez PN-EN 61810-2:2018-01 - wersja angielska