PN-EN 50123-4:2003/A1:2014-05 - wersja angielska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Zastosowania kolejowe -- Urządzenia stacjonarne -- Aparatura łączeniowa prądu stałego -- Część 4: Napowietrzne rozłączniki izolacyjne prądu stałego, odłączniki i uziemniki

Zakres

Zmodyfikowano Podrozdział 5.3.3Modifies Subclause 5.3.3

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50123-4:2003/A1:2014-05 - wersja angielska
Tytuł Zastosowania kolejowe -- Urządzenia stacjonarne -- Aparatura łączeniowa prądu stałego -- Część 4: Napowietrzne rozłączniki izolacyjne prądu stałego, odłączniki i uziemniki
Data publikacji 20-05-2014
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN 50123-4:2003/A1:2013 [IDT]
ICS 29.130.99, 29.280