PN-EN 50123-3:2003 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Zastosowania kolejowe -- Urządzenia stacjonarne -- Aparatura łączeniowa prądu stałego -- Część 3: Wnętrzowe odłączniki prądu stałego, rozłączniki izolacyjne i uziemniki

Zakres

Określono wymagania dotyczące odłączników prądu stałego, rozłączników izolacyjnych i uziemników stosowanych we wnętrzowych instalacjach stacjonarnych systemów trakcyjnych. Nie uwzględniono zestawów aparatowych, kompatybilności elektromagnetycznej i niezawodności

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50123-3:2003 - wersja angielska
Tytuł Zastosowania kolejowe -- Urządzenia stacjonarne -- Aparatura łączeniowa prądu stałego -- Część 3: Wnętrzowe odłączniki prądu stałego, rozłączniki izolacyjne i uziemniki
Data publikacji 15-10-2003
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN 50123-3:2003 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50123-3:2000 - wersja polska
ICS 29.130.99, 29.280
Elementy dodatkowe PN-EN 50123-3:2003/A1:2014-05E