PN-EN 50123-6:2003 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Zastosowania kolejowe -- Urządzenia stacjonarne -- Aparatura łączeniowa prądu stałego -- Część 6: Zestawy łączników prądu stałego

Zakres

Określono zestawy łączników prądu stałego w obudowach metalowych i niemetalowych, stosowane we wnętrzowych, stacjonarnych urządzeniach trakcyjnych o znamionowym napięciu nie przekraczającym 3000 V. Podano wymagania dotyczące całego zestawu z uwzględnieniem obudowy i wzajemnego oddziaływania poszczególnych urządzeń. Odnośnie wymagań dotyczących konstrukcji, wykonania i indywidualnych badań (z symulacją obudowy, jeśli jest to konieczne) Poszczególnych urządzeń, np. wyłączników, wchodzących w skład zestawu, przewidziano stosowanie odpowiednich części PN-EN 50123 lub innych, właściwych norm

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50123-6:2003 - wersja angielska
Tytuł Zastosowania kolejowe -- Urządzenia stacjonarne -- Aparatura łączeniowa prądu stałego -- Część 6: Zestawy łączników prądu stałego
Data publikacji 15-10-2003
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN 50123-6:2003 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50123-6:2002 - wersja angielska
ICS 29.130.99, 29.280
Elementy dodatkowe PN-EN 50123-6:2003/A1:2015-08E