PN-EN 60335-2-6:2015-05/A1:2020-07 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-6: Wymagania szczegółowe dotyczące stacjonarnych kuchni, płyt kuchennych, piekarników i podobnego sprzętu

Zakres

Zmodyfikowano Rozdziały: 3, 7, 11, 15, 21, 22 oraz Załącznik R. Dodano nowe rysunki: Rysunek 106, Rysunek 107 i Rysunek 108.

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60335-2-6:2015-05/A1:2020-07 - wersja angielska
Tytuł Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-6: Wymagania szczegółowe dotyczące stacjonarnych kuchni, płyt kuchennych, piekarników i podobnego sprzętu
Data publikacji 13-07-2020
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 60335-2-6:2015/A1:2020 [IDT], IEC 60335-2-6:2014/AMD1:2018 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
ICS 13.120, 97.040.20