PN-EN 62226-1:2008 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Ekspozycja na pola elektryczne lub magnetyczne z zakresu małych i pośrednich częstotliwości -- Metody obliczeń gęstości prądu i wewnętrznego pola elektrycznego indukowanego w ciele człowieka -- Część 1: Postanowienia ogólna

Zakres

Określono środki pomocne przy wykazywaniu zgodności z podstawowymi ograniczeniami dotyczącymi ekspozycji człowieka na pola elektryczne i magnetyczne małych i średnich częstotliwości przyjętymi w normach i wytycznych. Zaproponowano realistyczne podejście w modelowaniu ekspozycji człowieka przy zastosowaniu zestawu modeli źródeł pól i ciała człowieka o unormowanych parametrach elektrycznych jego ciała

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62226-1:2008 - wersja polska
Tytuł Ekspozycja na pola elektryczne lub magnetyczne z zakresu małych i pośrednich częstotliwości -- Metody obliczeń gęstości prądu i wewnętrznego pola elektrycznego indukowanego w ciele człowieka -- Część 1: Postanowienia ogólna
Data publikacji 23-01-2008
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 62226-1:2005 [IDT], IEC 62226-1:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62226-1:2005 - wersja angielska
ICS 17.220.20