PN-EN 61810-1:2015-09 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Elektromechaniczne przekaźniki pośredniczące -- Część 1: Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa

Zakres

Niniejsza część IEC 61810 dotyczy elektromechanicznych przekaźników pośredniczących (z nienastawialnym czasem działania lub pomocniczych) do montowania wewnątrz urządzeń niskonapięciowych do 1 000 V pradu przemiennego lub 1 500 V prądu stałego. Zdefiniowano zasadnicze wymagania funkcjonalne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa – odniesione do zastosowań w układach we wszystkich dziedzinach elektryki i elektroniki, takie jak:
- wyposażenie podstawowych urządzeń przemysłowych
- urządzenia elektryczne
- maszyny elektryczne
- elektryczne urządzenia do użytku domowego i podobnego
- technologia informatyczna i wyposażenie biznesu
- wyposażenie automatyki budowlanej
- urządzenia automatyki
- wyposażenie elektroinstalacyjne
- wyposażenie medyczne
- urządzenia sterujące,
- telekomunikacja
- pojazdy
- transport (np. szynowy)
Zgodność z wymaganiami niniejszej normy sprawdza się przy pomocy podanych badań typu.
W przypadku, gdy zastosowanie przekaźnika wiąże się z określeniem dodatkowych wymagań wykraczających poza wyszczególnione w niniejszej normie, zaleca się aby przekaźnik był oceniony pod kątem tego zastosowania i pozostawał w zgodności z odpowiednią(-mi) normą(-ami) IEC (np. IEC 60730-1, IEC 60335-1, IEC 60950-1).

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 61810-1:2015-09/AC:2017-09E
View FilePN-EN 61810-1:2015-09/AC:2018-05E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61810-1:2015-09 - wersja angielska
Tytuł Elektromechaniczne przekaźniki pośredniczące -- Część 1: Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa
Data publikacji 30-09-2015
Liczba stron 106
Grupa cenowa XA
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 70, Przekaźników Elektrycznych i Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej
Wprowadza EN 61810-1:2015 [IDT], IEC 61810-1:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61810-1:2010 - wersja polska
ICS 29.120.70
Elementy dodatkowe PN-EN 61810-1:2015-09/AC:2017-09E, PN-EN 61810-1:2015-09/AC:2018-05E, PN-EN 61810-1:2015-09/A1:2020-08E