PN-EN ISO 13856-2:2013-08 - wersja polska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Bezpieczeństwo maszyn -- Urządzenia ochronne czułe na nacisk -- Część 2: Ogólne zasady projektowania oraz badań obrzeży i listew czułych na nacisk

Zakres

W niniejszej części ISO 13856 ustalono ogólne zasady i określono wymagania dotyczące projektowania oraz badań obrzeży czułych na nacisk i listew czułych na nacisk stosowanych jako techniczne środki ochronne, a nie jako urządzenia pobudzania przy normalnej obsłudze.
Niniejszą część ISO 13856 stosuje się w odniesieniu do obrzeży czułych na nacisk i listew czułych na nacisk z zewnętrznym urządzeniem resetowania lub bez takiego urządzenia, stosowanych do wykrywania osób lub części ich ciała, które mogą być narażone na zagrożenia takie, jakie stwarzają ruchome części maszyn.
Niniejszej normy nie stosuje się w odniesieniu do
— określania przydatności obrzeży czułych na nacisk i listew czułych na nacisk jako technicznych środków ochronnych do konkretnego zastosowania,
— doboru właściwego poziomu zapewnienia bezpieczeństwa dla elementów systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem (SRP/CS) innego niż wymagany poziom minimalny,
— określania wymiarów lub konfiguracji powierzchni skutecznej czułości obrzeży czułych na nacisk lub listew czułych na nacisk w odniesieniu do konkretnego zastosowania,
— urządzeń do zatrzymywania wg IEC 60204-1 stosowanych tylko do normalnej obsługi, łącznie z urządzeniami do zatrzymania awaryjnego maszyn.
Wymagania dotyczące informacji, które powinny być dostarczane przez producenta, są zamieszczone w celu zapewnienia pomocy w doborze właściwego obrzeża czułego na nacisk lub listwy czułej na nacisk i jego (jej) zastosowania.
Dodatkowe wymagania mogą być konieczne w przypadku, gdy obrzeża czułe na nacisk lub listwy czułe na nacisk są stosowane w miejscach dostępnych dla ludzi w podeszłym wieku, niepełnosprawnych lub dzieci.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 13856-2:2013-08 - wersja polska
Tytuł Bezpieczeństwo maszyn -- Urządzenia ochronne czułe na nacisk -- Część 2: Ogólne zasady projektowania oraz badań obrzeży i listew czułych na nacisk
Data publikacji 31-08-2018
Liczba stron 64
Grupa cenowa V
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 158, Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
Wprowadza EN ISO 13856-2:2013 [IDT], ISO 13856-2:2013 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 1760-2+A1:2009 - wersja niemiecka, PN-EN 1760-2+A1:2009 - wersja angielska
ICS 13.110