PN-EN ISO 13856-3:2013-11 - wersja polska

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Bezpieczeństwo maszyn -- Urządzenia ochronne czułe na nacisk -- Część 3: Ogólne zasady projektowania oraz badań zderzaków, płyt, linek i podobnych urządzeń czułych na nacisk

Zakres

W niniejszej części ISO 13856 ustalono ogólne zasady i określono wymagania dotyczące projektowania oraz badań tych urządzeń ochronnych czułych na nacisk, które nie zostały uwzględnione w ISO 13856-1 lub w ISO 13856-2; są to urządzenia z zewnętrznym urządzeniem resetowania lub bez takiego urządzenia, a większość z nich jest wytwarzana do określonych zastosowań i nie są one dostępne jako wyroby „z półki”.
W niniejszej części ISO 13856 określono także wymagania szczególne dotyczące następujących urządzeń ochronnych czułych na nacisk:
a) zderzaki czułe na nacisk;
b) płyty czułe na nacisk;
c) linki czułe na nacisk (linki wyłączające).
Niniejsza norma dotyczy projektowania urządzeń czułych na nacisk mając na względzie raczej bezpieczeństwo i niezawodność niż przydatność do konkretnych zastosowań.
UWAGA 1 Zależność między bezpieczeństwem i niezawodnością, patrz ISO 13849-1:2006, 4.2.
UWAGA 2 Producent maszyn i/lub użytkownik ponoszą odpowiedzialność za zainstalowanie właściwego rodzaju urządzenia ochronnego z uwzględnieniem wyników oceny ryzyka.
Niniejszej normy nie stosuje się w odniesieniu do
— określania wymiarów urządzeń ochronnych czułych na nacisk w odniesieniu do konkretnego zastosowania lub
— urządzeń do zatrzymywania według IEC 60204-1 stosowanych przy normalnej obsłudze, łącznie z zatrzymywaniem awaryjnym maszyn.
UWAGA 3 Przewiduje się, że wymagania szczególne dotyczące konkretnych zastosowań będą ustalone w odpowiednich normach typu C (patrz ISO 12100 i Wprowadzenie).
Dodatkowe wymagania mogą być konieczne w przypadku, gdy urządzenia ochronne czułe na nacisk są stosowane w miejscach dostępnych dla ludzi w podeszłym wieku, niepełnosprawnych lub dzieci.
UWAGA 4 Określono wymagania dotyczące odporności urządzeń na zakłócenia elektromagnetyczne, ale w zamierzeniu nie uwzględniają one wszystkich aspektów kompatybilności elektromagnetycznej (EMC N1)).

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 13856-3:2013-11 - wersja polska
Tytuł Bezpieczeństwo maszyn -- Urządzenia ochronne czułe na nacisk -- Część 3: Ogólne zasady projektowania oraz badań zderzaków, płyt, linek i podobnych urządzeń czułych na nacisk
Data publikacji 18-10-2018
Liczba stron 64
Grupa cenowa V
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 158, Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
Wprowadza EN ISO 13856-3:2013 [IDT], ISO 13856-3:2013 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 1760-3+A1:2009 - wersja angielska
ICS 13.110