PN-EN 61986:2005 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60034-29:2008 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Maszyny elektryczne wirujące -- Techniki obciążenia zastępczego i superpozycji -- Badania pośrednie do wyznaczania przyrostu temperatury

Zakres

Dotyczy wyznaczania przyrostu temperatury maszyn elektrycznych wirujących takich jak maszyny indukcyjne prądu przemiennego, maszyny synchroniczne i maszyny prądu stałego za pomocą dwóch metod pośrednich: metody superpozycji oraz obciążenia zastępczego. Podano zasady badań w tych metodach, ich odmiany i opisy

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61986:2005 - wersja polska
Tytuł Maszyny elektryczne wirujące -- Techniki obciążenia zastępczego i superpozycji -- Badania pośrednie do wyznaczania przyrostu temperatury
Data publikacji 27-04-2005
Data wycofania 31-03-2011
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 56, Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
Wprowadza EN 61986:2002 [IDT], IEC 61986:2002 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61986:2002 - wersja angielska
ICS 29.160.01
Zastąpiona przez PN-EN 60034-29:2008 - wersja angielska