PN-EN 60034-29:2008 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Maszyny elektryczne wirujące -- Część 29: Techniki obciążenia zastępczego i superpozycji -- Próby pośrednie do wyznaczania przyrostu temperatury

Zakres

Opisano maszyny elektryczne objęte normą PN-EN 60034-1 (silników i prądnic), które nie mogą być obciążane w wymaganych warunkach pracy (znamionowych i innych). Dostarczono opisy różnych pośrednich prób obciążeń, których celem jest wyznaczenie przyrostu temperatury w maszynach elektrycznych wirujących, łącznie z maszynami indukcyjnymi prądu przemiennego, maszynami synchronicznymi prądu przemiennego i maszynami prądu stałego

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60034-29:2008 - wersja angielska
Tytuł Maszyny elektryczne wirujące -- Część 29: Techniki obciążenia zastępczego i superpozycji -- Próby pośrednie do wyznaczania przyrostu temperatury
Data publikacji 31-10-2008
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 56, Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
Wprowadza EN 60034-29:2008 [IDT], IEC 60034-29:2008 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61986:2005 - wersja polska
ICS 29.160.01