PN-EN IEC 60034-27-4:2018-08 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Maszyny elektryczne wirujące -- Część 27-4: Pomiar rezystancji izolacji i wskaźnika polaryzacji izolacji uzwojenia maszyn elektrycznych wirujących

Zakres

Niniejsza część IEC 60034 zawiera zalecane procedury badawcze dotyczące pomiaru rezystancji izolacji i wskaźnika polaryzacji izolacji uzwojenia stojana i wirnika maszyn elektrycznych wirujących.

Niniejszy dokument zaleca minimalne akceptowalne wartości rezystancji izolacji i wskaźnika polaryzacji izolacji uzwojenia dotyczące gotowych maszyn elektrycznych wirujących niskiego i wysokiego napięcia prądu przemiennego i stałego o mocy znamionowej większej lub równej 750 W.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60034-27-4:2018-08 - wersja angielska
Tytuł Maszyny elektryczne wirujące -- Część 27-4: Pomiar rezystancji izolacji i wskaźnika polaryzacji izolacji uzwojenia maszyn elektrycznych wirujących
Data publikacji 28-08-2018
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 56, Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
Wprowadza EN IEC 60034-27-4:2018 [IDT], IEC 60034-27-4:2018 [IDT]
ICS 29.160.01