PN-EN IEC 60034-27-1:2018-09 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Maszyny elektryczne wirujące -- Część 27-1: Pomiary wyładowań niezupełnych izolacji uzwojenia stojana maszyn elektrycznych wirujących odłączonych od sieci

Zakres

Ta część IEC 60034 jest normą podstawową dotyczącą:

- technik i przyrządów pomiarowych;
- układów pomiarowych;
- normalizacji i procedur pomiarowych;
- zmniejszenia hałasu;
- dokumentacji wyników badań;
- interpretacji wyników badań,

w odniesieniu do wyładowań niezupełnych izolacji uzwojenia stojana maszyn elektrycznych wirujących odłączonych od sieci.

Metody pomiarowe przedstawione w niniejszym dokumencie są stosowane do maszyn z uzwojeniami stojana zarówno ze żłobkiem z powłoką przewodzącą jak i bez takiej powłoki, a także do maszyn z uzwojeniami stojana zarówno wzornikowymi jak i wsypywanymi. Ten dokument ma także zastosowanie w szczególnych przypadkach jak na przykład do wysokonapięciowych uzwojeń wzbudzenia na wirniku. W metodach pomiarowych stosuje się napięcie przemienne sinusoidalne o częstotliwości od 0,1 Hz do 400 Hz.

Niniejszy dokument zawiera wytyczne dotyczące interpretacji, które można stosować tylko wtedy, gdy wszystkie następujące wymagania są spełnione:

- pomiary są przeprowadzone przy zasilaniu o częstotliwości 50 Hz lub 60 Hz, albo podczas mierzenia ze źródła zasilania o częstotliwości w zakresie od 45 Hz do 65 Hz.

- uzwojenia wzornikowe i elementy uzwojenia takie jak pręty i cewki.

- uzwojenie z powłoką przewodzącą żłobka. To jest ważne w przypadku maszyn o napięciu znamionowym 6 kV lub większym.

Wytyczne dotyczące interpretacji nie mają zastosowania do maszyn z uzwojeniem z powłoką przewodzącą żłobka i badanych sygnałami o częstotliwości znacznie odbiegającej od częstotliwości zasilających. Procedury badawcze dotyczące wyładowań niezupełnych maszyn odłączonych od sieci znajdujące się w niniejszym dokumencie mogą być używane do oceny powtarzalności jakości produkcji albo/i także do monitoringu maszyn zasilanych z przekształtników.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60034-27-1:2018-09 - wersja angielska
Tytuł Maszyny elektryczne wirujące -- Część 27-1: Pomiary wyładowań niezupełnych izolacji uzwojenia stojana maszyn elektrycznych wirujących odłączonych od sieci
Data publikacji 04-09-2018
Liczba stron 74
Grupa cenowa W
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 56, Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
Wprowadza EN IEC 60034-27-1:2018 [IDT], IEC 60034-27-1:2017 [IDT]
ICS 29.160.01