PN-EN IEC 60034-23:2019-08 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Maszyny elektryczne wirujące -- Część 23: Naprawa, przegląd i regeneracja

Zakres

Niniejsza część IEC 60034 obejmuje procedury niezbędne do zapewnienia zgodnych z wymogami technicznymi napraw, przeglądów i regeneracji wszystkich typów i wielkości maszyn elektrycznych wirujących, objętych serią norm IEC 60034.
Norma podaje procedurę dla przemysłu generycznego obejmującą wspólne zagadnienia kompleksowej naprawy.
Zakres prac zależy od typu maszyny, danych znamionowych, stanu oraz znaczenia niezawodności i bezpieczeństwa urządzenia. Obejmuje

• określenie przyczyny awarii, gdy jest to konieczne;
• określenie zakresu naprawy, stosownie do przypadku;
• ponowne wyznaczenie parametrów, działania i warunków otoczenia, jeśli wymagane;
• przegląd oryginalnej konstrukcji, i aktualizację specyfikacji konstrukcji, jeśli wymagane;
• potwierdzenie jakości i parametrów naprawianej maszyny, utrzymanie lub poprawienie znamionowej sprawności energetycznej;
• zapewnienie, że zostaną uwzględnione kwestie środowiskowe.

Dokument nie zastępuje wymagań zalecanych w IEC 60079-19 lub innych dotyczących naprawy i przeglądu maszyn przeznaczonych do użytku w atmosferach wybuchowych.

Maszyny do specjalnych zastosowań, takie jak stosowane: w warunkach hermetycznych, zanurzenia, jądrowych, chłodzonych wodorem, wojskowych, lotniczych lub silniki trakcyjne mogą mieć dodatkowe wymagania, które są przedmiotem umowy pomiędzy usługodawcą i użytkownikiem.

Niniejszy dokument nie zastępuje oryginalnych instrukcji i zaleceń producenta maszyny.

Zmiany konstrukcyjne i parametrów wymagające udziału projektanta pozostają poza zakresem niniejszego dokumentu.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60034-23:2019-08 - wersja angielska
Tytuł Maszyny elektryczne wirujące -- Część 23: Naprawa, przegląd i regeneracja
Data publikacji 12-08-2019
Liczba stron 60
Grupa cenowa U
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 56, Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
Wprowadza EN IEC 60034-23:2019 [IDT], IEC 60034-23:2019 [IDT]
ICS 29.160.01