PN-EN 61800-9-2:2017-10 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 9-2: Ekoprojektowanie dla układów napędowych mocy, rozruszników silnikowych, energoelektroniki i ich napędzanych aplikacji - Wskaźniki sprawności energetycznej dla układów napędowych mocy i rozruszników silnikowych

Zakres

Niniejsza część IEC 61800 wyszczególnia wskaźniki sprawności energetycznej energoelektroniki (kompletne moduły napędowe, CDM), układów napędowych mocy (PDS) i rozruszników silnikowych, wszystkich użytych do wyposażenia napędzanego silnikiem. Wyszczególnia ona metodologię dla ustalania strat kompletnego modułu napędowego (CDM), układu napędowego mocy (PDS) i układu silnikowego. Określa ona klasy IE oraz IES, ich wartości graniczne i dostarcza procedury badań dla klasyfikacji ogólnych strat układu silnikowego. Ponadto, niniejszy dokument proponuje metodologię dla wdrożenia najlepszego rozwiązania wydajności energetycznej układów napędowych. Zależy to od architektury układu napędzanego silnikiem, profilu prędkość/obciążenie i punktów pracy powyżej okresu życia napędzanego wyposażenia. Metodologia rozszerzonego podejścia wyrobu i modele półanalityczne są zdefiniowane w IEC 61800-9-1. Struktura niniejszego dokumentu jest następująca: • straty standaryzowanego PDS odniesienia (RPDS), standaryzowanego CDM (RCDM) i model matematyczny do ich obliczenia są podane i sklasyfikowane; • silnik odniesienia (RM) i CDM odniesienia (RCDM) są zdefiniowane i mogą być użyte do określenia klasy sprawności układu silnikowego, kiedy jeden z jego elementów jest nieznany; • wymagania dla ustalenia strat rzeczywistego PDS i rzeczywistego CDM są podane i porównane z RPDS i RCDM odniesienia; • wymagania dla badań typu i dokumentacja użytkownika są podane; • kilka przykładowych strat całkowitych układu jest zilustrowane w załącznikach; • informacja o układzie i topologiach napędu jest podana w załącznikach.

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61800-9-2:2017-10 - wersja angielska
Tytuł Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 9-2: Ekoprojektowanie dla układów napędowych mocy, rozruszników silnikowych, energoelektroniki i ich napędzanych aplikacji - Wskaźniki sprawności energetycznej dla układów napędowych mocy i rozruszników silnikowych
Data publikacji 19-10-2017
Liczba stron 118
Grupa cenowa XA
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 60, Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
Wprowadza EN 61800-9-2:2017 [IDT], IEC 61800-9-2:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50598-2:2015-09 - wersja angielska, PN-EN 50598-2:2015-09/A1:2016-10 - wersja angielska
ICS 29.160.30