PN-EN 50598-2:2015-09 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61800-9-2:2017-10 - wersja angielska

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN
Projektowanie ekologiczne dla układów napędowych, rozruszników silnikowych, energoelektroniki i ich napędzanych aplikacji -- Część 2: Wskaźniki sprawności energetycznej dla układów napędowych i rozruszników silnikowych

Zakres

Niniejsza Norma Europejska wyszczególnia wskaźniki sprawności energetycznej dla energoelektroniki (np. Kompletne Moduły Napędowe, CDM), układów napędowych i rozruszników silnikowych, wszystkich użytych do aplikacji napędzanych silnikami w zakresie mocy 0,12 kW do 1 000 kW. Wyszczególnia ona metodologię dla ustalenia strat kompletnego modułu napędowego (CDM), układu napędowego (PDS) i kompletnego układu silnikowego.Definiuje ona klasy IE i IES, ich wartości graniczne i dostarcza procedury badań dla klasyfikacji i strat całkowitych układu silnikowego. Ponadto ta część EN 50598 proponuje metodologię dla charakteryzacji rozwiązania najlepszej sprawności energetycznej do wprowadzenia. To zależy od architektury układu napędu silnikowego, profilu prędkość/obciążenie i punktów pracy powyżej czasu życia napędzanego wyposażenia.
Metodologia podejścia rozszerzonego wyrobu i modele półanalityczne są zdefiniowane w Części 1 serii. Struktura EN 50598 zawiera: • straty standaryzowanego PDS odniesienia (RPDS), matematyczny model ich obliczenia i klasyfikację; • odniesienie obciążenie/silnik (RM) i odniesienie CDM (RCDM) są zdefiniowane i mogą być użyte, by określić klasę sprawności układu silnikowego, kiedy jeden z jego składników jest nieznany; • wymagania dla określania strat rzeczywistego PDS, sklasyfikowane w porównaniu do RPDS; • wymagania dla badań typu i zawartość dokumentacji użytkownika; • pewne ilustracje strat w ogólnym systemie jako przykład podany w załącznikach; • informacja o układzie i topologiach napędu podana w załącznikach. Określone dane co do strat mocy RDCM, RM, RPDS i klas IE/IES są podane dla niskich napięć elektrycznych (100 V do 1 000 V), jednoosiowych układów napędowych AC/AC z trójfazowymi silnikami indukcyjnymi. Silniki wyposażone w przekładnię będą traktowane jak silniki standardowe. Wszystkie określone dane odniesienia wywodzą się z PDS z silnikami indukcyjnymi, ale obowiązują dla wszystkich typów PDS z innymi typami silników. Wyposażenie wysokiego napięcia nie musi być oceniane w tym wydaniu dokumentu. W prEN 50598-3 jest zdefiniowana metodologia dla eko-projektowania wpływu na środowisko.

* wymagane pola

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50598-2:2015-09 - wersja angielska
Tytuł Projektowanie ekologiczne dla układów napędowych, rozruszników silnikowych, energoelektroniki i ich napędzanych aplikacji -- Część 2: Wskaźniki sprawności energetycznej dla układów napędowych i rozruszników silnikowych
Data publikacji 04-09-2015
Data wycofania 19-10-2017
Liczba stron 138
Grupa cenowa XB
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 60, Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
Wprowadza EN 50598-2:2014 [IDT]
ICS 29.160.30
Zastąpiona przez PN-EN 61800-9-2:2017-10 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 50598-2:2015-09/A1:2016-10E