PN-EN 50598-2:2015-09/A1:2016-10 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61800-9-2:2017-10 - wersja angielska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Projektowanie ekologiczne dla układów napędowych, rozruszników silnikowych, energoelektroniki i ich napędzanych aplikacji -- Część 2: Wskaźniki sprawności energetycznej dla układów napędowych i rozruszników silnikowych

Zakres

Niniejsza Norma Europejska została przygotowana na prośbę Komisji Normalizacyjnej M/476 ‘Upoważnienie do CEN, CENELEC i ETSI dla Normalizacji w dziedzinie napędów o regulowanej prędkości i/lub wyrobów Układów Napędowych Mocy', aby zapewnić jednolite środki spełniania wymagań projektowania ekologicznego Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 640/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. wprowadzającego w życie Dyrektywę 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla silników elektrycznych [Dz. L 191/26].

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50598-2:2015-09/A1:2016-10 - wersja angielska
Tytuł Projektowanie ekologiczne dla układów napędowych, rozruszników silnikowych, energoelektroniki i ich napędzanych aplikacji -- Część 2: Wskaźniki sprawności energetycznej dla układów napędowych i rozruszników silnikowych
Data publikacji 28-10-2016
Data wycofania 19-10-2017
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 60, Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
Wprowadza EN 50598-2:2014/A1:2016 [IDT]
ICS 29.160.30
Zastąpiona przez PN-EN 61800-9-2:2017-10 - wersja angielska