PN-EN 62226-3-1:2008 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Ekspozycja na pole elektryczne lub magnetyczne o małej lub pośredniej częstotliwości -- Metody obliczania gęstości prądu i wewnętrznego pola elektrycznego indukowanego w ciele ludzkim -- Część 3-1: Ekspozycja na pole elektryczne -- Metody analityczne i cyfrowe dwuwymiarowe

Zakres

Dotyczy obliczania wartości ekspozycji w zakresie częstotlwości mniejszych lub równych 100 kHz, w przypadku których dopuszczalne wartości są oparte na indukowaniu w ciele ludzkim napięć lub prądów. Metody te można stosować w ograniczonym zakresie również w przypadku większych częstotliwośći

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62226-3-1:2008 - wersja angielska
Tytuł Ekspozycja na pole elektryczne lub magnetyczne o małej lub pośredniej częstotliwości -- Metody obliczania gęstości prądu i wewnętrznego pola elektrycznego indukowanego w ciele ludzkim -- Część 3-1: Ekspozycja na pole elektryczne -- Metody analityczne i cyfrowe dwuwymiarowe
Data publikacji 11-02-2008
Liczba stron 60
Grupa cenowa U
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 62226-3-1:2007 [IDT], IEC 62226-3-1:2007 [IDT]
ICS 17.220.20
Elementy dodatkowe PN-EN 62226-3-1:2008/A1:2017-02E