PN-EN 60947-5-2:2011 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60947-5-2:2020-08 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 5-2: Aparaty i łączniki sterownicze -- Łączniki zbliżeniowe

Zakres

Określono zakres stosowania normy do łączników zbliżeniowych indukcyjnych, pojemnościowych, ultradźwiękowych i fotoelektrycznych wyposażonych w półprzewodnikowy element łączeniowy i przeznaczonych do pracy w obwodach, których napięcie znamionowe nie przekracza 250 V 50 Hz/60 Hz lub 300 V prądu stałego. Ustalono definicje, normalne warunki pracy, montaż i warunki transportu, wymagania konstrukcyjne i funkcjonalne oraz badania. W załącznikach od A do E podano wymagania i badania dotyczące łączników zbliżeniowych w specyficznych wykonaniach

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 27-03-2023 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 60947-5-2:2011 - wersja polska
Tytuł Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 5-2: Aparaty i łączniki sterownicze -- Łączniki zbliżeniowe
Data publikacji 19-07-2011
Data wycofania 24-08-2020
Liczba stron 97
Grupa cenowa X
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 77, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
Wprowadza EN 60947-5-2:2007 [IDT], IEC 60947-5-2:2007 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU, 2014/30/EU
Zastępuje PN-EN 60947-5-2:2008 - wersja angielska
ICS 29.120.40, 29.130.20
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60947-5-2:2020-08 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 60947-5-2:2011/A1:2013-06E