PN-EN 61800-9-1:2017-10 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 9-1: Ekoprojektowanie dla układów napędowych mocy, rozruszników silnikowych, energoelektroniki i ich napędzanych aplikacji -- Wymagania ogólne do przygotowania norm sprawności energetycznej dla wyposażenia napędowego mocy, stosujące rozszerzone podejście wyrobu (EPA) i model półanalityczny (SAM)

Zakres

Niniejsza część IEC 61800 wyszczególnia ogólną metodologię standaryzacji sprawności energetycznej dla jakiegokolwiek rozszerzonego wyrobu poprzez stosowanie poradnika z rozszerzonego podejścia wyrobu (EPA). To umożliwia komitetom wyrobu dla wyposażenia napędzanego podłączonego do układów silnikowych (tzw. wyrobów rozszerzonych), aby interfejs z względnymi stratami mocy podłączonego układu silnikowego (np. układu napędowego mocy) ująć w obliczeniach sprawności energetycznej układu dla całego zastosowania. Jest to oparte na wyszczególnionych modelach obliczeniowych dla profili prędkość/obciążenie, profili warunków pracy i względnych stratach mocy w odpowiednich punktach pracy moment obrotowy - prędkość. Ten dokument wyszczególnia metodologię ustalania strat wyrobu rozszerzonego i jego części. Ten dokument jest przydatny dla układów silnikowych zasilanych poprzez rozrusznik silnikowy lub poprzez przekształtnik (układy napędowe mocy). Ten dokument nie wyszczególnia wymagań dla deklaracji wpływu na środowisko.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61800-9-1:2017-10 - wersja angielska
Tytuł Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 9-1: Ekoprojektowanie dla układów napędowych mocy, rozruszników silnikowych, energoelektroniki i ich napędzanych aplikacji -- Wymagania ogólne do przygotowania norm sprawności energetycznej dla wyposażenia napędowego mocy, stosujące rozszerzone podejście wyrobu (EPA) i model półanalityczny (SAM)
Data publikacji 19-10-2017
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 60, Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
Wprowadza EN 61800-9-1:2017 [IDT], IEC 61800-9-1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50598-1:2015-09 - wersja angielska
ICS 29.160.30