PN-EN 61967-4:2003 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 61967-4:2021-12 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Układy scalone -- Pomiar emisji elektromagnetycznych od 150 kHz do 1 GHz -- Część 4: Pomiary emisji przewodzonej - metoda sprzężenia bezpośredniego 1 om/150 om

Zakres

Podano metodę pomiaru elektromagnetycznej emisji przewodzonej w układach scalonych poprzez bezpośredni pomiar prądu o częstotliwości radiowej przy pomocy próbnika (sondy) o charakterze rezystywnym 1 om i pomiar napięcia o częstotliwości radiowej przy użyciu obwodu sprzęgającego 150 om. Te metody gwarantują wysoki stopień powtarzalności i korelacji pomiarów

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 61967-4:2003/AC:2019-07E
View FilePN-EN 61967-4:2003/AC:2007E

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 20-04-2024 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 61967-4:2003 - wersja angielska
Tytuł Układy scalone -- Pomiar emisji elektromagnetycznych od 150 kHz do 1 GHz -- Część 4: Pomiary emisji przewodzonej - metoda sprzężenia bezpośredniego 1 om/150 om
Data publikacji 15-08-2003
Data wycofania 13-12-2021
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 60, Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
Wprowadza EN 61967-4:2002 [IDT], IEC 61967-4:2002 [IDT]
ICS 31.200
Zastąpiona przez PN-EN IEC 61967-4:2021-12 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 61967-4:2003/A1:2006E, PN-EN 61967-4:2003/AC:2007E, PN-EN 61967-4:2003/AC:2019-07E