PN-EN 62271-211:2014-12 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 211: Połączenia bezpośrednie pomiędzy transformatorami i rozdzielnicami z izolacją gazową w osłonach metalowych na napięcia znamionowe wyższe niż 52 kV

Zakres

Niniejsza część normy IEC 62271 dotyczy jednofazowych lub trójfazowych bezpośrednich połączeń pomiędzy rozdzielnicami z izolacją gazową w osłonach metalowych(GIS) na napięcia znamionowe wyższe niż 52 kV i przyłączami transformatorów. Norma ma zastosowanie przy ustalaniu ich elektrycznej i mechanicznej wymienialności oraz przy określaniu ograniczeń zasilania przyłączy transformatorowych. Połączenia bezpośrednie są zanurzone z jednej strony w oleju transformatorowym lub w gazie izolacyjnym, a z drugiej strony w gazie izolacyjnym rozdzielnicy. Przyłącza transformatorów mogą być wykonane w układach: jednofazowe transformatory z jednofazowym przyłączem, trójfazowe transformatory z trzema jednofazowymi przyłączami lub trójfazowe transformatory z trójfazowym przyłączem z trzema przepustami transformatorowymi. Połączenia spełniają wymagania IEC 62271-203 dotyczące rozdzielnic z izolacją gazową w osłonach metalowych, IEC 60076 dla transformatorów i IEC 60137 dla całkowicie zanurzonych przepustów. W niniejszej normie termin „rozdzielnica” jest używany w odniesieniu do rozdzielnic z izolacją gazową w osłonach metalowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 62271-211:2014-12/AC:2017-11E
View FilePN-EN 62271-211:2014-12/AC1:2015-10E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62271-211:2014-12 - wersja angielska
Tytuł Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 211: Połączenia bezpośrednie pomiędzy transformatorami i rozdzielnicami z izolacją gazową w osłonach metalowych na napięcia znamionowe wyższe niż 52 kV
Data publikacji 08-12-2014
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 74, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
Wprowadza EN 62271-211:2014 [IDT], IEC 62271-211:2014 [IDT]
ICS 29.130.10
Elementy dodatkowe PN-EN 62271-211:2014-12/AC:2017-11E, PN-EN 62271-211:2014-12/AC1:2015-10E