Zaawansowane wyszukiwanie w katalogu

705 produkt(y) znalezione używając bieżących kryteriów wyszukiwania

Produkty 501 do 550 z 705

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. ...
 3. 6
 4. 7
 5. 8
 6. 9
 7. 10
 8. 11
 9. 12
 10. 13
 11. 14
 12. 15

Ustaw kierunek malejący
 1. PN-EN ISO 11855-2:2015-10 - wersja angielska

  PN-EN ISO 11855-2:2015-10 - wersja angielska

  Projektowanie środowiska w budynku -- Projektowanie, wymiarowanie, instalacja oraz regulacja wbudowanych systemów ogrzewania i chłodzenia przez promieniowanie -- Część 2: Wyznaczanie projektowej wydajności ogrzewania i chłodzenia

  Wprowadza: EN ISO 11855-2:2015 [IDT], ISO 11855-2:2012 [IDT]

 2. PN-EN ISO 11855-3:2015-09 - wersja angielska

  PN-EN ISO 11855-3:2015-09 - wersja angielska

  Projektowanie środowiska w budynku -- Projektowanie, wymiarowanie, instalacja oraz regulacja wbudowanych systemów ogrzewania i chłodzenia przez promieniowanie -- Część 3: Projektowanie i wymiarowanie

  Wprowadza: EN ISO 11855-3:2015 [IDT], ISO 11855-3:2012 [IDT]

 3. PN-EN ISO 11855-4:2015-10 - wersja angielska

  PN-EN ISO 11855-4:2015-10 - wersja angielska

  Projektowanie środowiska w budynku -- Projektowanie, wymiarowanie, instalacja oraz regulacja wbudowanych systemów ogrzewania i chłodzenia przez promieniowanie -- Część 4: Wymiarowanie i obliczenia wydajności cieplnej i chłodniczej z termoaktywnymi systemami budynku „Thermo Active Building Systems” (TABS)

  Wprowadza: EN ISO 11855-4:2015 [IDT], ISO 11855-4:2012 [IDT]

 4. PN-EN ISO 11855-5:2015-10 - wersja angielska

  PN-EN ISO 11855-5:2015-10 - wersja angielska

  Projektowanie środowiska w budynku -- Projektowanie, wymiarowanie, instalacja oraz regulacja wbudowanych systemów ogrzewania i chłodzenia przez promieniowanie -- Część 5: Instalacja

  Wprowadza: EN ISO 11855-5:2015 [IDT], ISO 11855-5:2012 [IDT]

 5. PN-EN ISO 12241:2010 - wersja polska

  PN-EN ISO 12241:2010 - wersja polska

  Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych -- Zasady obliczania

  Wprowadza: EN ISO 12241:2008 [IDT]

 6. PN-EN ISO 13056:2018-10 - wersja angielska

  PN-EN ISO 13056:2018-10 - wersja angielska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Ciśnieniowe systemy do gorącej i zimnej wody -- Metoda badania szczelności w warunkach podciśnienia

  Wprowadza: EN ISO 13056:2018 [IDT], ISO 13056:2011 [IDT]

 7. PN-EN ISO 13229:2012 - wersja polska

  PN-EN ISO 13229:2012 - wersja polska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do zastosowań bezciśnieniowych -- Rury i kształtki z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) -- Oznaczanie liczby lepkościowej oraz liczby K

  Wprowadza: EN ISO 13229:2011 [IDT], ISO 13229:2010 [IDT]

 8. PN-EN ISO 13254:2017-11 - wersja angielska

  PN-EN ISO 13254:2017-11 - wersja angielska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do zastosowań bezciśnieniowych -- Metoda badania wodoszczelności

  Wprowadza: EN ISO 13254:2017 [IDT], ISO 13254:2010 [IDT]

 9. PN-EN ISO 13254:2017-11 - wersja polska

  PN-EN ISO 13254:2017-11 - wersja polska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do zastosowań bezciśnieniowych -- Metoda badania wodoszczelności

  Wprowadza: EN ISO 13254:2017 [IDT], ISO 13254:2010 [IDT]

 10. PN-EN ISO 13255:2017-12 - wersja angielska

  PN-EN ISO 13255:2017-12 - wersja angielska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do odprowadzania nieczystości i ścieków wewnętrz budynków -- Metoda badania szczelności połączeń powietrzem

  Wprowadza: EN ISO 13255:2017 [IDT], ISO 13255:2010 [IDT]

 11. PN-EN ISO 13257:2019-01 - wersja angielska

  PN-EN ISO 13257:2019-01 - wersja angielska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do zastosowań bezciśnieniowych -- Metoda badania odporności na cykliczne działanie podwyższonej temperatury

  Wprowadza: EN ISO 13257:2018 [IDT], ISO 13257:2018 [IDT]

 12. PN-EN ISO 13259:2018-08 - wersja angielska

  PN-EN ISO 13259:2018-08 - wersja angielska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do bezciśnieniowych sieci układanych pod ziemią -- Metoda badania szczelności połączeń z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym

  Wprowadza: EN ISO 13259:2018 [IDT], ISO 13259:2018 [IDT]

 13. PN-EN ISO 13262:2017-11 - wersja angielska

  PN-EN ISO 13262:2017-11 - wersja angielska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Rury z tworzyw termoplastycznych o ściankach strukturalnych ukształtowanych spiralnie -- Oznaczanie wytrzymałości spoiny na rozciąganie

  Wprowadza: EN ISO 13262:2017 [IDT], ISO 13262:2010 [IDT]

 14. PN-EN ISO 13262:2017-11 - wersja polska

  PN-EN ISO 13262:2017-11 - wersja polska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Rury z tworzyw termoplastycznych o ściankach strukturalnych formowane spiralnie -- Oznaczanie wytrzymałości szwu łączącego na rozciąganie

  Wprowadza: EN ISO 13262:2017 [IDT], ISO 13262:2010 [IDT]

 15. PN-EN ISO 13263:2017-12 - wersja angielska

  PN-EN ISO 13263:2017-12 - wersja angielska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Kształtki z tworzyw termoplastycznych -- Metoda badania wytrzymałości na uderzenie

  Wprowadza: EN ISO 13263:2017 [IDT], ISO 13263:2010 [IDT]

 16. PN-EN ISO 13264:2017-12 - wersja angielska

  PN-EN ISO 13264:2017-12 - wersja angielska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Kształtki z tworzyw termoplastycznych -- Metoda badania wytrzymałości mechanicznej lub elastyczności kształtek fabrykowanych

  Wprowadza: EN ISO 13264:2017 [IDT], ISO 13264:2010 [IDT]

 17. PN-EN ISO 13264:2017-12 - wersja polska

  PN-EN ISO 13264:2017-12 - wersja polska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Kształtki z tworzyw termoplastycznych -- Metoda badania wytrzymałości mechanicznej lub elastyczności kształtek fabrykowanych

  Wprowadza: EN ISO 13264:2017 [IDT], ISO 13264:2010 [IDT]

 18. PN-EN ISO 1452-1:2010 - wersja polska

  PN-EN ISO 1452-1:2010 - wersja polska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Wymagania ogólne

  Wprowadza: EN ISO 1452-1:2009 [IDT]

 19. PN-EN ISO 1452-2:2010 - wersja polska

  PN-EN ISO 1452-2:2010 - wersja polska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 2: Rury

  Wprowadza: EN ISO 1452-2:2009 [IDT]

 20. PN-EN ISO 1452-3:2011 - wersja polska

  PN-EN ISO 1452-3:2011 - wersja polska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 3: Kształtki

  Wprowadza: EN ISO 1452-3:2010 [IDT]

 21. PN-EN ISO 1452-4:2011 - wersja polska

  PN-EN ISO 1452-4:2011 - wersja polska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 4: Armatura

  Wprowadza: EN ISO 1452-4:2009 [IDT]

 22. PN-EN ISO 1452-5:2011 - wersja polska

  PN-EN ISO 1452-5:2011 - wersja polska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 5: Przydatność systemu do stosowania

  Wprowadza: EN ISO 1452-5:2010 [IDT]

 23. PN-EN ISO 14798:2013-06 - wersja angielska

  PN-EN ISO 14798:2013-06 - wersja angielska

  Dźwigi, schody i chodniki ruchome -- Metodologia oceny i zmniejszania ryzyka

  Wprowadza: EN ISO 14798:2013 [IDT], ISO 14798:2009 [IDT]

 24. PN-EN ISO 15758:2014-06 - wersja angielska

  PN-EN ISO 15758:2014-06 - wersja angielska

  Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych -- Obliczanie dyfuzji pary wodnej -- Systemy izolacji rurociągów zimnych

  Wprowadza: EN ISO 15758:2014 [IDT], ISO 15758:2004 [IDT]

 25. PN-EN ISO 15858:2016-10 - wersja angielska

  PN-EN ISO 15858:2016-10 - wersja angielska

  Urządzenia UV-C -- Informacje dotyczące bezpieczeństwa -- Dopuszczalna ekspozycja ludzi

  Wprowadza: EN ISO 15858:2016 [IDT], ISO 15858:2016 [IDT]

 26. PN-EN ISO 15874-1:2013-06 - wersja angielska

  PN-EN ISO 15874-1:2013-06 - wersja angielska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polipropylen (PP) -- Część 1: Postanowienia ogólne

  Wprowadza: EN ISO 15874-1:2013 [IDT], ISO 15874-1:2013 [IDT]

 27. PN-EN ISO 15874-1:2013-06 - wersja polska

  PN-EN ISO 15874-1:2013-06 - wersja polska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polipropylen (PP) -- Część 1: Postanowienia ogólne

  Wprowadza: EN ISO 15874-1:2013 [IDT], ISO 15874-1:2013 [IDT]

 28. PN-EN ISO 15874-2:2013-06/A1:2018-08 - wersja angielska

  PN-EN ISO 15874-2:2013-06/A1:2018-08 - wersja angielska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polipropylen(PP) -- Część 2: Rury

  Wprowadza: EN ISO 15874-2:2013/A1:2018 [IDT], ISO 15874-2:2013/Amd 1:2018 [IDT]

 29. PN-EN ISO 15874-2:2013-06 - wersja angielska

  PN-EN ISO 15874-2:2013-06 - wersja angielska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polipropylen(PP) -- Część 2: Rury

  Wprowadza: EN ISO 15874-2:2013 [IDT], ISO 15874-2:2013 [IDT]

 30. PN-EN ISO 15874-2:2013-06 - wersja polska

  PN-EN ISO 15874-2:2013-06 - wersja polska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polipropylen (PP) -- Część 2: Rury

  Wprowadza: EN ISO 15874-2:2013 [IDT], ISO 15874-2:2013 [IDT]

 31. PN-EN ISO 15874-3:2013-06/A1:2018-08 - wersja angielska

  PN-EN ISO 15874-3:2013-06/A1:2018-08 - wersja angielska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polipropylen (PP) -- Część 3: Kształtki

  Wprowadza: EN ISO 15874-3:2013/A1:2018 [IDT], ISO 15874-3:2013/Amd 1:2018 [IDT]

 32. PN-EN ISO 15874-3:2013-06 - wersja angielska

  PN-EN ISO 15874-3:2013-06 - wersja angielska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polipropylen (PP) -- Część 3: Kształtki

  Wprowadza: EN ISO 15874-3:2013 [IDT], ISO 15874-3:2013 [IDT]

 33. PN-EN ISO 15874-3:2013-06 - wersja polska

  PN-EN ISO 15874-3:2013-06 - wersja polska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polipropylen (PP) -- Część 3: Kształtki

  Wprowadza: EN ISO 15874-3:2013 [IDT], ISO 15874-3:2013 [IDT]

 34. PN-EN ISO 15874-5:2013-06/A1:2018-08 - wersja angielska

  PN-EN ISO 15874-5:2013-06/A1:2018-08 - wersja angielska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polipropylen (PP) -- Część 5: Przydatność systemu do stosowania

  Wprowadza: EN ISO 15874-5:2013/A1:2018 [IDT], ISO 15874-5:2013/Amd 1:2018 [IDT]

 35. PN-EN ISO 15874-5:2013-06 - wersja angielska

  PN-EN ISO 15874-5:2013-06 - wersja angielska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polipropylen (PP) -- Część 5: Przydatność systemu do stosowania

  Wprowadza: EN ISO 15874-5:2013 [IDT], ISO 15874-5:2013 [IDT]

 36. PN-EN ISO 15874-5:2013-06 - wersja polska

  PN-EN ISO 15874-5:2013-06 - wersja polska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polipropylen (PP) -- Część 5: Przydatność systemu do stosowania

  Wprowadza: EN ISO 15874-5:2013 [IDT], ISO 15874-5:2013 [IDT]

 37. PN-EN ISO 15875-1:2005/A1:2008 - wersja polska

  PN-EN ISO 15875-1:2005/A1:2008 - wersja polska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Usieciowany polietylen (PE-X) -- Część 1: Wymagania ogólne

  Wprowadza: EN ISO 15875-1:2003/A1:2007 [IDT], ISO 15875-1:2003/Amd 1:2007 [IDT]

 38. PN-EN ISO 15875-1:2005 - wersja polska

  PN-EN ISO 15875-1:2005 - wersja polska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Usieciowany polietylen (PE-X) -- Część 1: Wymagania ogólne

  Wprowadza: EN ISO 15875-1:2003 [IDT], ISO 15875-1:2003 [IDT]

 39. PN-EN ISO 15875-2:2005/A1:2008 - wersja polska

  PN-EN ISO 15875-2:2005/A1:2008 - wersja polska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Usieciowany polietylen (PE-X) -- Część 2: Rury

  Wprowadza: EN ISO 15875-2:2003/A1:2007 [IDT], ISO 15875-2:2003/Amd 1:2007 [IDT]

 40. PN-EN ISO 15875-2:2005 - wersja polska

  PN-EN ISO 15875-2:2005 - wersja polska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Usieciowany polietylen (PE-X) -- Część 2: Rury

  Wprowadza: EN ISO 15875-2:2003 [IDT], ISO 15875-2:2003 [IDT]

 41. PN-EN ISO 15875-3:2005 - wersja polska

  PN-EN ISO 15875-3:2005 - wersja polska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Usieciowany polietylen (PE-X) -- Część 3: Kształtki

  Wprowadza: EN ISO 15875-3:2003 [IDT], ISO 15875-3:2003 [IDT]

 42. PN-EN ISO 15875-5:2005 - wersja polska

  PN-EN ISO 15875-5:2005 - wersja polska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Usieciowany polietylen (PE-X) -- Część 5: Przydatność systemu do stosowania

  Wprowadza: EN ISO 15875-5:2003 [IDT], ISO 15875-5:2003 [IDT]

 43. PN-EN ISO 15876-1:2017-03 - wersja angielska

  PN-EN ISO 15876-1:2017-03 - wersja angielska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polibuten (PB) -- Część 1: Wymagania ogólne

  Wprowadza: EN ISO 15876-1:2017 [IDT], ISO 15876-1:2017 [IDT]

 44. PN-EN ISO 15876-1:2017-03 - wersja polska

  PN-EN ISO 15876-1:2017-03 - wersja polska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polibuten (PB) -- Część 1: Postanowienia ogólne

  Wprowadza: EN ISO 15876-1:2017 [IDT], ISO 15876-1:2017 [IDT]

 45. PN-EN ISO 15876-2:2017-03 - wersja angielska

  PN-EN ISO 15876-2:2017-03 - wersja angielska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polibuten (PB) -- Część 2: Rury

  Wprowadza: EN ISO 15876-2:2017 [IDT], ISO 15876-2:2017 [IDT]

 46. PN-EN ISO 15876-2:2017-03 - wersja polska

  PN-EN ISO 15876-2:2017-03 - wersja polska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polibuten (PB) -- Część 2: Rury

  Wprowadza: EN ISO 15876-2:2017 [IDT], ISO 15876-2:2017 [IDT]

 47. PN-EN ISO 15876-3:2017-03 - wersja angielska

  PN-EN ISO 15876-3:2017-03 - wersja angielska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polibuten (PB) -- Część 3: Kształtki

  Wprowadza: EN ISO 15876-3:2017 [IDT], ISO 15876-3:2017 [IDT]

 48. PN-EN ISO 15876-3:2017-03 - wersja polska

  PN-EN ISO 15876-3:2017-03 - wersja polska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polibuten (PB) -- Część 3: Kształtki

  Wprowadza: EN ISO 15876-3:2017 [IDT], ISO 15876-3:2017 [IDT]

 49. PN-EN ISO 15876-5:2017-03 - wersja angielska

  PN-EN ISO 15876-5:2017-03 - wersja angielska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polibuten (PB) -- Część 5: Przydatność systemu do stosowania

  Wprowadza: EN ISO 15876-5:2017 [IDT], ISO 15876-5:2017 [IDT]

 50. PN-EN ISO 15876-5:2017-03 - wersja polska

  PN-EN ISO 15876-5:2017-03 - wersja polska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polibuten (PB) -- Część 5: Przydatność systemu do stosowania

  Wprowadza: EN ISO 15876-5:2017 [IDT], ISO 15876-5:2017 [IDT]

Produkty 501 do 550 z 705

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. ...
 3. 6
 4. 7
 5. 8
 6. 9
 7. 10
 8. 11
 9. 12
 10. 13
 11. 14
 12. 15

Ustaw kierunek malejący