PN-EN IEC 62056-3-1:2022-03 - wersja angielska

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN
Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 3-1: Wykorzystanie sieci lokalnych ze skrętki z sygnalizacją za pomocą fali nośnej

Zakres

W niniejszej części normy IEC 62056 opisano dwa zestawy profili: pierwszy zestaw profili umożliwia dwukierunkową komunikację między klientem a serwerem. Zestaw ten tworzą trzy profile lokalnej magistrali wymiany danych, zarówno ze stacjami zasilanymi jak i niezasilanymi. W przypadku stacji niezasilanych energię do wymiany danych dostarcza magistrala. Wspierane są trzy różne profile:
• profil podstawowy: ten trójwarstwowy profil dostarcza zdalne usługi telekomunikacyjne;
UWAGA 1 Ten pierwszy profil został opublikowany w IEC 61142:1993 i stał się znany jako standard Euridis.
• profil z DLMS: ten profil pozwala na stosowanie usług DLMS, jak wyszczególniono w IEC 61334-4-41;
UWAGA 2 Ten drugi profil został opublikowany w IEC 62056-31:1999;
• profil z DLMS/COSEM: ten profil pozwala na stosowanie warstwy aplikacji DLMS/COSEM i modelu obiektu COSEM, jak określono odpowiednio w IEC 62056-5-3 i w IEC 62056-6-2.
Te trzy profile wykorzystują tę samą warstwę fizyczną i są w pełni kompatybilne, w tym znaczeniu, że urządzenia wprowadzające dowolny spośród tych profilów mogą być obsługiwane na tej samej magistrali. Środkiem transmisji jest skrętka z sygnalizacją za pomocą fali nośnej znana pod nazwą Euridis Bus.
Drugi zestaw profili umożliwia jednokierunkową komunikację pomiędzy danym urządzeniem mierzącym energię a systemem zarządzania energią klienta. Zestaw ten także składa się z trzech profili.
Podrozdział od 4.2.1 do rozdziału 8 włącznie opisują komunikację dwukierunkową z użyciem skrętki z sygnalizacją a rozdział od 9 do 9.5 komunikację jednokierunkową z użyciem skrętki z sygnalizacją.

* wymagane pola

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 62056-3-1:2022-03 - wersja angielska
Tytuł Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 3-1: Wykorzystanie sieci lokalnych ze skrętki z sygnalizacją za pomocą fali nośnej
Data publikacji 29-03-2022
Liczba stron 136
Grupa cenowa XB
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 71, Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
Wprowadza EN IEC 62056-3-1:2021 [IDT], IEC 62056-3-1:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62056-3-1:2014-05 - wersja angielska
ICS 35.240.60, 91.140.50