PN-EN IEC 62055-31:2023-02 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Pomiary energii elektrycznej -- Systemy płatności -- Część 31: Wymagania szczegółowe -- Liczniki statyczne opłat energii czynnej (klas 0,5, 1 i 2)

Zakres

Niniejsza część IEC 62055 dotyczy nowo wyprodukowanych bezpośrednich statycznych liczników energii klas 0,5, 1 i 2 przeznaczonych do pomiaru zużycia energii elektrycznej prądu przemiennego o częstotliwości od 45 Hz do 65 Hz, które posiadają stycznik służący do wyłączania i załączania zasilania do obciążenia w zależności od bieżącej wartości kredytu dostępnego w tym liczniku opłat. Nie dotyczy ona statycznych liczników opłat energii, dla których napięcie na zaciskach przyłączeniowych przekracza 1000 V (napięcia międzyfazowego dla systemów wielofazowych).
Dotyczy ona wnętrzowych liczników opłat, pracujących w normalnych warunkach klimatycznych gdzie licznik opłat jest zamontowany jak do zwykłej pracy (np. gdy jest to potrzebne, razem ze zdefiniowanym gniazdem montażowym).
Liczniki opłat są konstrukcjami w których wszystkie główne komponenty funkcjonalne, razem z wszystkimi gniazdami montażowymi, są umieszczone w jednej obudowie. Istnieją także modułowe instalacje pomiarowe płatności, w których różne główne komponenty funkcjonalne, takie jak element pomiarowy, interfejs użytkownika, interfejs wprowadzania kodów i stycznik, są zabudowane w więcej niż jednej obudowie, z wykorzystaniem dodatkowych interfejsów.
W niniejszym dokumencie zdefiniowano również wymagania funkcjonalne dla liczników płatności; podstawowe wymagania funkcjonalne i testy dla przedpłatowego trybu pracy znajdują się w załączniku A. Uwzględniono stosunkowo szeroki zakres funkcji, opcji, alternatyw i implementacji, które mogą być spotykane w praktyce. Różnorodność i funkcjonalność liczników płatności uniemożliwia określenie całościowej specyfikacji szczegółowych metod testów dla wszystkich tych wymagań. Jednakże, w niniejszym przypadku, wymagania są określane w taki sposób, aby można było określić testy potwierdzające zgodność określonej funkcjonalności badanego licznika płatności.
Niniejszy dokument nie obejmuje szczególnych wymagań dotyczących funkcjonalności lub wydajności w zakresie ochrony obwodów, izolacji lub podobnych celów, które mogą być określone poprzez odniesienie do innych specyfikacji lub norm. Wymagania bezpieczeństwa usunięte z Edycji 1.0 zostały zastąpione odniesieniami do wymagań bezpieczeństwa zawartych obecnie w IEC 62052-31:2015 - normie bezpieczeństwa wyrobu dla nowo wyprodukowanych liczników energii elektrycznej. Eksploatacyjne testy bezpieczeństwa (ISST) nie są ujęte w IEC 62052-31:2015 i są pozostawione najlepszym praktykom krajowym, zwykle jako rozszerzenie istniejących testów eksploatacyjnych (IST) stabilności metrologicznej.
Niniejszy dokument nie obejmuje wymagań dotyczących oprogramowania. Niniejszy dokument obejmuje tylko wymagania dotyczące badania typu. Do badań akceptacyjnych można stosować wymagania podane w
IEC 62058-11:2008 i IEC 62058-31:2008.
Aspekty niezawodności są uwzględnione w normie wieloczęściowej IEC 62059. Aspekty dotyczące niezawodności, dostępności, utrzymania i cyklu życia są udostępnianie przez IEC TC 56.
Niniejszy dokument nie obejmuje testów zgodności i testów zgodności z systemem, które mogą być wymagane w związku z prawnymi lub innymi wymaganiami niektórych rynków.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 62055-31:2023-02 - wersja angielska
Tytuł Pomiary energii elektrycznej -- Systemy płatności -- Część 31: Wymagania szczegółowe -- Liczniki statyczne opłat energii czynnej (klas 0,5, 1 i 2)
Data publikacji 17-02-2023
Liczba stron 62
Grupa cenowa V
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 71, Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
Wprowadza EN IEC 62055-31:2022 [IDT], IEC 62055-31:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62055-31:2006 - wersja angielska
ICS 91.140.50