PN-EN 61000-4-12:2017-12 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-12: Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na tłumione przebiegi sinusoidalne

Zakres

Niniejsza część IEC 61000 dotyczy wymagań odporności i metod badań urządzeń elektrycznych i elektronicznych, w warunkach roboczych, w odniesieniu do tłumionych przebiegów sinusoidalnych, występujących w liniach zasilania niskiego napięcia, liniach sterujących i sygnałowych dołączonych do publicznych lub niepublicznych sieci.
Przedmiotem niniejszej normy jest ustalenie wspólnej podstawy oceny w zakresie odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych, poddanych tłumionym przebiegom sinusoidalnym. Metoda badań udokumentowana w niniejszej części IEC 61000 opisuje zwięzłą metodę oceny odporności urządzenia lub systemu na określone zjawisko.
UWAGA Jak opisano w Przewodniku IEC 107, jest to podstawowa publikacja EMC, do stosowania przez komitety IEC do spraw wyrobów. Jak również określono w Przewodniku IEC 107, komitety IEC ds. wyrobów są odpowiedzialne za określenie, czy niniejsza norma powinna być stosowana, czy nie. Jeśli norma powinna być stosowana, komitety są odpowiedzialne za dobór odpowiednich poziomów probierczych i kryteriów oceny działania. TC 77 i jego podkomitety są przygotowane do współpracy z komitetami do spraw wyrobów w zakresie oceny znaczenia poszczególnych badań odporności dla danych wyrobów.
Niniejsza norma określa:
– kształty napięcia i prądu probierczego;
– szeregi poziomów probierczych;
– aparaturę badawczą;
– stanowiska badawcze;
– procedury badań.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61000-4-12:2017-12 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-12: Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na tłumione przebiegi sinusoidalne
Data publikacji 11-12-2017
Liczba stron 56
Grupa cenowa U
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 61000-4-12:2017 [IDT], IEC 61000-4-12:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61000-4-12:2009 - wersja polska
ICS 33.100.20