PN-EN IEC 61000-4-20:2022-11 - wersja angielska

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-20: Metody badań i pomiarów -- Badanie emisji i odporności w falowodach z poprzeczną falą elektromagnetyczną (TEM)

Zakres

Niniejsza część IEC 61000 koncentruje się na metodach badania emisji i odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych wykorzystujących różne typy falowodów z poprzeczną falą elektromagnetyczną (TEM). Typy te obejmują struktury otwarte (np. linie paskowe i symulatory impulsów elektromagnetycznych) oraz struktury zamknięte (np. komory TEM). Struktury te można dalej klasyfikować jako falowody TEM z jednym, dwoma lub wieloma przyłączami. Zakres częstotliwości zależy od konkretnych wymagań badawczych i typu falowodu TEM.
Celem niniejszego dokumentu jest opisanie
– charakterystyk falowodu TEM, w tym typowych zakresów częstotliwości i ograniczenia wielkości urządzeń badanych (EUT);
– metod walidacji falowodów TEM dla badań kompatybilności elektromagnetycznej (EMC);
– definicji EUT (tj. obudowy i okablowania EUT);
– układu badawczego, procedur i wymagań dla pomiarów w falowodach TEM emisji promieniowanych; oraz
– układu badawczego, procedur i wymagań dla badania w falowodach TEM odporności na emisje promieniowane.
UWAGA Metody badań są określone w niniejszym dokumencie w odniesieniu do pomiaru wpływu promieniowania elektromagnetycznego na urządzenia i emisji elektromagnetycznych z tych urządzeń. Symulacja i pomiar promieniowania elektromagnetycznego nie są wystarczająco dokładne dla ilościowego określenia skutków dla wszystkich instalacji użytkowych. Zdefiniowane metody badań są skonstruowane w taki sposób, że ich głównym celem jest zapewnienie odpowiedniej odtwarzalności wyników w różnych placówkach przeprowadzających badania w celu jakościowej analizy skutków.
Niniejszy dokument nie ma na celu określenia badań, które mają być stosowane do konkretnej aparatury lub systemu(-ów). Głównym celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie ogólnego podstawowego odniesienia dla wszystkich zainteresowanych komitetów ds. wyrobów IEC. W przypadku pomiarów emisji promieniowania komitety ds. wyrobów wybierają poziomy dopuszczalne emisji i metody pomiaru w porozumieniu z normami CISPR. W przypadku badania odporności na emisje promieniowane komitety ds. wyrobów pozostają odpowiedzialne za właściwy wybór badań odporności i jej wymaganych poziomów, które mają być stosowane w odniesieniu do urządzeń objętych zakresem danego komitetu. Dokument ten opisuje metody badań, które są niezależne od metod określonych w IEC 61000‑4‑3.

* wymagane pola

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61000-4-20:2022-11 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-20: Metody badań i pomiarów -- Badanie emisji i odporności w falowodach z poprzeczną falą elektromagnetyczną (TEM)
Data publikacji 23-11-2022
Liczba stron 122
Grupa cenowa XB
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN IEC 61000-4-20:2022 [IDT], IEC 61000-4-20:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61000-4-20:2011 - wersja angielska
ICS 33.100.01