PN-EN 61000-4-20:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 61000-4-20:2022-11 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-20: Metody badań i pomiarów -- Badanie emisji i odporności w falowodach z poprzeczną falą elektromagnetyczną (TEM)

Zakres

Podano metody badań emisji i odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych przy zastosowaniu różnych typów falowodów z poprzeczną falą elektromagnetyczną (TEM). Uwzględniono otwarte struktury falowodowe (np. linie paskowe i symulatory EMP) oraz struktury zamknięte (np. komory TEM), które można dalej podzielić na falowody TEM z jednym, z dwoma lub z wieloma przyłączami. Zakres częstotliwości badań zależy od ściśle określonych wymagań i zastosowanych typów falowodów TEM

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 25-03-2025 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 61000-4-20:2011 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-20: Metody badań i pomiarów -- Badanie emisji i odporności w falowodach z poprzeczną falą elektromagnetyczną (TEM)
Data publikacji 11-02-2011
Data wycofania 23-11-2022
Liczba stron 78
Grupa cenowa W
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 61000-4-20:2010 [IDT], IEC 61000-4-20:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61000-4-20:2007/A1:2008 - wersja polska, PN-EN 61000-4-20:2007 - wersja polska
ICS 33.100.01
Zastąpiona przez PN-EN IEC 61000-4-20:2022-11 - wersja angielska