PN-EN 61000-4-20:2007/A1:2008 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61000-4-20:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-20: Metody badań i pomiarów -- Badanie emisji i odporności w falowodach z poprzeczną falą elektromagnetyczną (TEM)

Zakres

Zaktualizowano powołania normatywne. Wyjaśniono zakres odpowiedzialności CISPR i komitetów zajmujących się poszczególnymi wyrobami za opracowanie wymagań dotyczących emisji i odporności oraz szczegółów dotyczących badań tych wyrobów. Uzupełniono procedury badań odporności w falowodach TEM

* wymagane pola

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 61000-4-20:2007/A1:2008 - wersja polska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-20: Metody badań i pomiarów -- Badanie emisji i odporności w falowodach z poprzeczną falą elektromagnetyczną (TEM)
Data publikacji 28-08-2008
Data wycofania 11-02-2011
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 61000-4-20:2003/A1:2007 [IDT]
Dyrektywa 89/336/EEC, 2004/108/EC
ICS 33.100.01
Zastąpiona przez PN-EN 61000-4-20:2011 - wersja angielska