PN-EN IEC 62055-42:2023-03 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Pomiary energii elektrycznej -- Systemy płatności -- Część 42: Numery Referencyjne Transakcji (TRN)

Zakres

Niniejszy dokument określa specyfikację mechanizmu generowania kodów i struktura kodów dla funkcjonowania inteligentnej przedpłatowości na rynkach, na których nie są używane systemy zgodne z normą IEC 62055-41 i gdzie wobec specyficznych wymagań dla projektu lub wymagań krajowych, wymagany jest inny mechanizm bezpieczeństwa. Niniejszy dokument określa strukturę kodu, uwierzytelnianie i mechanizm zapobiegający powtórnemu użyciu, model działania kodu i protokół. Niniejszy dokument jest oparty na usługach zarządzania kluczami organizacji STS (STS Association) oraz na mechanizmach zarządzania kluczami stosowanych w modelu bezpieczeństwa DLMS/COSEM w normie IEC 62056-6-2. Odniesiono się do międzynarodowych standardów kodowania STS (IEC 62055-41, IEC 62055-51, IEC 62055-52) dla pomiarowych systemów płatności, a w stosownych przypadkach założono spójność zakresów kodów w dziedzinie dziesiętnej. Kody IEC 62055-41 i te opisane w niniejszym dokumencie nie są kompatybilne, jednak ich domeny są zaprojektowane tak, aby wzajemnie się wykluczały, by zapewnić, że te dwa rodzaje kodów nie będą ze sobą kolidować. Przetwarzanie i funkcjonalność aplikacji pomiarowych, polecenia i atrybuty interfejsu HAN, polecenia i atrybuty interfejsu WAN są poza zakresem niniejszego dokumentu; są jednak w tym zakresie odwołania do innych norm.
Mechanizm sprawdzania i pobierania z licznika danych dotyczących taryfikacji, odczytów liczydeł, danych profilowych i innych informacji metrologii prawnej wykracza poza zakres niniejszego dokumentu; jest to zdefiniowane jako część każdego kompleksowego rozwiązania pomiarowego. Te interfejsy do pobierania danych z licznika mogą być zdefiniowane przy użyciu odpowiednich protokołów, takich jak DLMS/COSEM, jak to określono w serii norm IEC 62056.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 62055-42:2023-03 - wersja angielska
Tytuł Pomiary energii elektrycznej -- Systemy płatności -- Część 42: Numery Referencyjne Transakcji (TRN)
Data publikacji 10-03-2023
Liczba stron 90
Grupa cenowa X
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 71, Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
Wprowadza EN IEC 62055-42:2022 [IDT], IEC 62055-42:2022 [IDT]
ICS 17.220.20, 35.100.70, 91.140.50